Yahudilik (11. Sınıf)

• Yahudilik ilahî bir din olup yeryüzünde yaşayan en eski dinlerden biridir. İlahî din; Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen, yani vahye dayalı olan dinlere denir. Yahudiliğe, Hz. Musa'ya (a.s.) atıfla Musevîlik de denir.

• Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa aleyhisselamdır. Hz. Musa Mısır'da doğmuş, İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de en çok söz edilen peygamberlerden biridir. Yahudiler ayrıca Hz. Davut (a.s.) ve Hz. Süleyman (a.s.) dönemlerini en görkemli zamanları olarak anarlar.

• Yahudilikte tanrının adı Yehova'dır. Yahudiler tanrının var ve bir olduğuna, her şeyi yarattığına inanırlar. Ayrıca İsrailoğullarının seçilmiş millet olarak yaratıldığını kabul ederler. Tanrı Yehova'nın adını gereksiz yere ağızlarına almazlar, resmini ya da heykelini yapmazlar.

• Yahudiliğin kutsal kitabı Tanah'tır. Tanah, Eski Ahit (Ahd-i Atik) olarak da bilinir. Tanah üç bölümden oluşur.

     » Tevrat: Beş bölümden oluşur; Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar, Tesniye.

     » Neviim: Peygamberlerden söz eder.

     » Ketuvim: Belgesel, şiirsel ve tarihsel bölümlerden oluşur.

• Yahudiliğin ibadet yerlerine Sinagog veya Havra denir.

• Yahudilikte din adamları Haham olarak adlandırılır.

• Yahudi inancında cumartesi kutsal gündür. O gün hiçbir iş yapılmaz, sadece ibadet edilir.

• Yahudilerin dini ve milli sembolleri Yedi Kollu Şamdan (Menora) ile Altı Köşeli Yıldız'dır.

• Yahudi dininde ahiret, cennet ve cehennem inancı vardır.

• Yahudilikte ibadet günlük ve haftalık olarak yapılır.

     » Günlük ibadet; sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç vakit yapılır.

     » Haftalık ibadet; cumartesi günü Sinagog'a gidilerek topluca yapılır.

• Kudüs'te bulunan Ağlama Duvarı, Yahudiler için çok önemli bir mekandır.

• Yahudi inancının temelini On Emir ilkeleri oluşturur. Bu ilkeler;

    1. Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Allah benim. Karşımda başka tanrıların olmayacaktır.

    2. Kendin için oyma put yapmayacaksın ve bunlara tapmayacaksın.

    3. Benim adımı boş yere ağzına almayacaksın.

    4. Cumartesi gününü daima anımsayıp onu kutsal sayacaksın.

    5. Babana ve annene saygı göstereceksin.

    6. Öldürmeyeceksin.

    7. Zina etmeyeceksin.

    8. Çalmayacaksın.

    9. Yalancı şahitlikte bulunmayacaksın.

    10. Hiç kimsenin evine, barkına, malına göz dikmeyeceksin.