Budizm

• M.Ö. 6. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıkmıştır. En çok Hindistan'da yaygın olup bunun yanında Doğu ve Güneydoğu Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve İngiltere'de de mensubu bulunan bir dindir.

• Budizm'in kurucusu "Buda"dır. Buda'nın asıl adı Siddharta Gauatama olup "Buda" onun lakabıdır. Buda isminin anlamı "ilhama kavuşan" demektir. www.huseyinarasli.com

• Buda 29 yaşındayken insanlardan uzaklaşıp yalnız bir hayat sürmeye başlamış, 35 yaşındayken kendisine ilham geldiği söylenerek Buda olmuştur.

• Buda'nın öğretileri kendisinden sonra yazıya geçirilmiş ve böylece Budizm'in kutsal metinleri oluşmuştur.

• "Tipitaka (Tripitaka)" Budizm'in kutsal metinlerine verilen isimdir. Anlamı üç sepet demektir. Bunlar;

      » Doktrin ve disiplin sepeti

      » Buda'nın konuşmaları

      » Buda'nın insan ve evrenle ilgili düşünceleri

• Budizm inancının temeli "Buda'ya sığınırım, Dhamma'ya sığınırım, Sangha'ya sığınırım." ifadesidir.  www.huseyinarasli.com

• Budizm'de yaratıcı bir tanrı hakkında konuşulmaz. Budistler evreni kimin yarattığı konusuna ilgisizdirler. Ancak Buda'nın heykelini yapmışlardır.

• Budizm'de belirli bir ibadet ve dua şekli yoktur. Buda heykeline saygı göstermek, kutsal metinleri okumak, meditasyon yapmak ve belli günlerde oruç tutmak ibadet sayılır.

• Pagoda Budist tapınaklarına verilen isimdir. Budistler buraya giderek tapınak içerisinde bulunan Buda heykeline saygı gösterirler.

• Bodi ağacı Budizm'de önemlidir. Çünkü Buda'nın bu ağacın altında oturduğuna ve kendisine burada ilham geldiğine inanılır.

• Budizm'de reenkarnasyon inancı olduğu için ölen kişinin cesedi yakılır.

• Nirvana anlayışı Budizm'de önemli bir yere sahiptir. Çünkü mutlu olabilmek için Nirvana'ya ulaşmak gerektiğine inanılır. Nirvana; insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu, ıstıraplarının bittiği saf ve temiz bir duruma kavuşmaktır. www.huseyinarasli.com

• Budizm'de sekiz dilimli yol denilen ahlak ve düşünmeyle ilgili ilkeler vardır. Bunlar; doğru inanış, doğru niyet, doğru davranış, doğru söz, doğru meslek, doğru düşünce ve odaklanma.

• Budizm'de her Budist'in uyması gereken beş temel ilke vardır. Bunlar;

      » Öldürmemek ve zarar vermemek

      » Çalmamak

      » Duyu organlarını yanlış yolda kullanmamak

      » Yalan söylememek

      » İçki ve uyuşturucu kullanmamak