Budizm

• M.Ö. 6. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıkmıştır. En çok Hindistan'da yaygın olup bunun yanında Doğu ve Güneydoğu Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve İngiltere'de de mensubu bulunan bir dindir.

• Budizm'in kurucusu "Buda"dır. Buda'nın asıl adı Siddharta Gauatama olup "Buda" onun lakabıdır. Buda isminin anlamı "ilhama kavuşan" demektir. www.huseyinarasli.com

• Buda 29 yaşındayken insanlardan uzaklaşıp yalnız bir hayat sürmeye başlamış, 35 yaşındayken kendisine ilham geldiği söylenerek Buda olmuştur.

• Buda'nın öğretileri kendisinden sonra yazıya geçirilmiş ve böylece Budizm'in kutsal metinleri oluşmuştur.

• "Tipitaka (Tripitaka)" Budizm'in kutsal metinlerine verilen isimdir. Anlamı üç sepet demektir. Bunlar;

      » Doktrin ve disiplin sepeti

      » Buda'nın konuşmaları

      » Buda'nın insan ve evrenle ilgili düşünceleri

• Budizm inancının temeli "Buda'ya sığınırım, Dhamma'ya sığınırım, Sangha'ya sığınırım." ifadesidir.  www.huseyinarasli.com

• Budizm'de yaratıcı bir tanrı hakkında konuşulmaz. Budistler evreni kimin yarattığı konusuna ilgisizdirler. Ancak Buda'nın heykelini yapmışlardır.

• Budizm'de belirli bir ibadet ve dua şekli yoktur. Buda heykeline saygı göstermek, kutsal metinleri okumak, meditasyon yapmak ve belli günlerde oruç tutmak ibadet sayılır.

• Pagoda Budist tapınaklarına verilen isimdir. Budistler buraya giderek tapınak içerisinde bulunan Buda heykeline saygı gösterirler.

• Bodi ağacı Budizm'de önemlidir. Çünkü Buda'nın bu ağacın altında oturduğuna ve kendisine burada ilham geldiğine inanılır.

• Budizm'de reenkarnasyon inancı olduğu için ölen kişinin cesedi yakılır.

• Nirvana anlayışı Budizm'de önemli bir yere sahiptir. Çünkü mutlu olabilmek için Nirvana'ya ulaşmak gerektiğine inanılır. Nirvana; insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu, ıstıraplarının bittiği saf ve temiz bir duruma kavuşmaktır. www.huseyinarasli.com

• Budizm'de sekiz dilimli yol denilen ahlak ve düşünmeyle ilgili ilkeler vardır. Bunlar; doğru inanış, doğru niyet, doğru davranış, doğru söz, doğru meslek, doğru düşünce ve odaklanma.

• Budizm'de her Budist'in uyması gereken beş temel ilke vardır. Bunlar;

      » Öldürmemek ve zarar vermemek

      » Çalmamak

      » Duyu organlarını yanlış yolda kullanmamak

      » Yalan söylememek

      » İçki ve uyuşturucu kullanmamak

8. SINIF 6. ÜNİTE KAZANIM TESTLERİ
Test-1 » Hinduizm
Test-2 » Budizm
Test-3 » Yahudilik
Test-4 » Hristiyanlık
Test-5 » İslamiyet
Test-6 » Dinlerin Öğütleri

© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.