Hinduizm

• Hindistan'da yaygın bir din olup M.Ö. 1500 yıllarında ortaya çıkmıştır. Bilinen bir kurucusu, sistemi ve ibadet şekli yoktur.

• Kutsal metinleri "Vedalar" adı verilen ve dört bölümden oluşan bir kitaptır. Vedaların "Rişi" denilen ve doğaüstü güçlerle ilişkiye geçtiği kabul edilen kişilere verildiğine inanılır.

• Kast sistemi Hinduizm'in en belirgin yönlerindendir. Kast; aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı bağlanan insanların oluşturduğu birlik demektir. Hinduizm'de toplum kastlara ayrılmıştır. www.huseyinarasli.com

Kast sisteminde yer alan sınıflar;
     Brahmanlar → Din adamları ve bilginler
     Kşatriyalar → Hükümdar ailesi, prensler, askerler, sanatçılar
     Vaisyalar → Esnaf, tüccar ve çiftçiler
     Sudralar → İşçiler ve köleler
     Paryalar → Kast sistemine dahil edilmeyen ve toplum dışı sayılanlar

• Hinduizm'de çok sayıda tanrının varlığına inanılır. Bunlardan en önemli üç tanesi;
          Brahma → Yaratıcı tanrı
          Vişnu → Koruyucu tanrı
          Şiva → Yok edici tanrı

• Hinduizm'de ibadet bireysel olup belli bir şekli yoktur. Mandir adı verilen tapınaklarda ibadet edilebildiği gibi başka yerlerde de ibadet edilebilir. Günlük ibadet sabah, öğle ve akşam yapılır. Hindular günlük ibadetlerini doğuya dönerek dua etme ve tanrıya armağan sunma şeklinde yaparlar. Ganj Nehri'nde yıkanmak da ibadet sayılır.

• İnek, Hinduizm'de kutsal kabul edilir. Bunun sebebi, Hinduların ineği hava, yer ve gök aleminin anası olarak kabul etmeleridir. İneği kesmezler ve etini yemezler.

• Hinduizm'de karma inancı vardır. Neden-sonuç yasası olan bu inanca göre insan geçmişte yaptıklarının karşılığını başka bir bedende tekrar dünyaya gelerek görecektir.

• Hinduizm'de reenkarnasyon inancı vardır. Aynı zamanda tenasüh ve ruh göçü de denen reenkarnasyon inancına göre ruh ölümsüz olup sürekli bir bedenden başka bir bedene geçer. Reenkarnasyon inancında ölen kişi yaptığı işlerin iyi ya da kötü olmasına göre insan, hayvan veya bitki şeklinde yeniden dünyaya gelir. www.huseyinarasli.com

• Ganj nehri Hinduizm'de çok önemli bir yere sahiptir. Bu nehirde yıkanmak ibadet sayılır. Hindular ruhun ölümsüz olduğuna inandıkları için ölen kişinin cesedini gömmeyip yakarlar ve küllerini Ganj nehrine atarlar.

• Hindistan’da ziyaret edilen bir çok kutsal yer vardır. Himalaya’nın yüksek tepesi, Ganj Nehri ve Meru Dağı kutsal mekân olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Tanrı Şiva’nın evi olarak görülen Beranes, kutsal mekânların en meşhurudur.

12. sınıf 5. ünite diğer konular için tıklayın ›