İslam ve Barış

► BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK BİR İHTİYAÇTIR

• Dünya üzerinde renkleri, dilleri, dinleri, kültürleri, gelenekleri, düşünceleri, inançları, değer yargıları birbirinden farklı birçok millet ve toplum yaşamaktadır. Hatta bu farklılıklar toplumların kendi içinde bile değişiklik gösterebilir. Bütün bu farklılıklar birer zenginliktir.

• Herkesin düşünce yapısı, yaşam tarzı aynı olamaz. Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel'in de dediği gibi "Koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasaydı."
www.huseyinarasli.com
• İnsanların barış içinde yaşamaları için birbirlerinin düşüncelerine, yaşam tarzlarına, değerlerine saygı göstermeleri gerekir. Farklılıklar düşmanlık olarak görülmemelidir. Ayrıca her devlet birbirinin bağımsızlığına, haklarına saygılı olmalıdır. Aksi halde dünya barışı tesis edilemez.

"...Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın..." A'raf suresi, 56. ayet► İSLAM BARIŞA VE BİRLİKTE YAŞAMAYA ÖNEM VERİR

İslam dininin temel amaçlarından biri de herkesin barış içinde yaşamasıdır. Çünkü İslam barış dinidir. Toplumda barışa zarar verecek davranışlardan kaçınmayı öğütler. Kin, nefret, kavga, geçimsizlik vb kötü davranışlardan uzak durulmasını ister. İnsanları maddi-manevi incitecek davranışları yasaklar.

"Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin..." Bakara suresi, 208. ayet

"Müslüman başkalarıyla iyi geçinen, kendisiyle iyi geçinilen kimsedir. Geçimsiz kimsede hayır yoktur." Hadis-i şerif

"Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir." Hadis-i şerif

Meşhur mutasavvıf ve şairlerimiz de (Mevlana, Yunus Emre, Hoca Ahmed Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli...) eserlerinde, şiirlerinde, sohbetlerinde sevgiye, barışa, hoşgörüye yoğun bir şekilde yer vermişlerdir.► BİR İNSANIN YAŞAMASINI SAĞLAMAK, BÜTÜN İNSANLARA HAYAT VERMEK GİBİDİR

Her insanın temel hakları vardır ve bu haklar İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ ile güvence altına alınmıştır. En önemli temel hak ise yaşama hakkıdır. Yüce dinimiz İslam da yaşama hakkına büyük önem verir.  www.huseyinarasli.com

"...Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur..." (Maide suresi, 32. ayet)

"...Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın..." (İsra suresi, 33. ayet)► HZ. MUHAMMED (S.A.V.) BİR BARIŞ ELÇİSİDİR

Peygamber Efendimiz 63 yıllık hayatı boyunca her zaman affedici ve barışçı kişiliğiyle tanınmıştır. Çünkü Yüce Allah O'nu "alemlere rahmet olarak" göndermiştir. Özellikle İslam'ı tebliğ ederken barışçı bir yaklaşım sergilemiş, Allah'ın bu konudaki emirlerini kendine ilke edinmiştir.

"(Resulüm!) Sen Rabb'inin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et..." (Nahl suresi, 125. ayet)

"(Resulüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir." (A'raf suresi, 199. ayet)


Konuyla İlgili Peygamberimizin Hayatından Örnekler:

» Peygamberimiz yıllarca kendisine ve Müslümanlara eziyet eden Mekkeli müşrikleri affetmiştir.

» Peygamberimiz Uhud Savaşı'nda amcası Hz. Hamza'yı şehit eden kişiyi bağışlamış, o kişi de (Hz. Vahşi) sonra Müslüman olmuştur.

» Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde, aralarında düşmanlık bulunan Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırmıştır.

» Peygamberimiz hicretten sonra kendisine gelip Mekkeli müşriklerle savaş yapılmasını isteyen kişilere "Sabredin, ben savaşla emrolunmadım." diyerek isteklerini geri çevirmiştir.

» Peygamberimiz Medine'de ve çevresinde yaşayan gayri müslimlerle antlaşma imzalamış, onların hukukunu korumuştur.► ZORUNLU OLMADIKÇA SAVAŞ BİR İNSANLIK SUÇUDUR

Savaşlar hem kazanan, hem de kaybeden taraflara büyük zararlar verir. Çünkü savaş demek; yokluk, acı, gözyaşı, ölüm, yıkım demektir. Zorunlu olmadıkça savaş bir insanlık suçudur. Eğer bir devletin toprak bütünlüğüne, milletine, vatandaşlarına, değerlerine açık bir saldırı olursa o devletin kendini savunma hakkı vardır. Ancak böyle durumlarda savaş kaçınılmaz olur.

"Size karşı savaş açanlara, siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah aşırıları sevmez." (Bakara suresi, 190. ayet)

"Allah katında insanların en sevimsizi, düşmanlıkta aşırı gidenlerdir." Hadis-i şerif

"Yurtta sulh, cihanda sulh." M. Kemal Atatürk