Din Kültürü 5. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

Yeni Müfredat

1. Peygamber Efendimiz "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır." buyurarak Müslüman erkekleri ............... çağırmıştır.
Metinde yer alan boşluğu doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) çalışkan olmaya
b) İslam dini için çalışmaya
c) okuyup öğrenmeye
d) ailelerine iyi davranmaya


2. Peygamber Efendimizin içinde yaşadığı Cahiliye dönemi Arap toplumunun kız çocuklarına bakışı nasıldı?
a) Kız çocuklarının eğitim ve öğretimine çok önem verirlerdi.
b) Kız çocuğu sahibi olmayı bir utanç olarak görürlerdi.
c) Kız çocuklarına oldukça merhametli davranırlardı.
d) Kız çocuklarını erkek çocuklarıyla aynı seviyede görürlerdi.


3. Hz. Ali, Peygamber Efendimizin yanına gelerek Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma ile evlenmek istediğini söylemişti. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu teklifi cevaplamadan önce kızının fikrini sormuş ve Hz. Fatıma’nın da razı olduğunu görünce bu evliliğe onay vermişti.
Bu olayda Peygamber Efendimizin hangi yönü öne çıkmaktadır?
a) İyi bir baba olması
b) İyi bir dede olması
c) Evliliğe önem vermesi
d) Hz. Ali'yi çok sevmesi


4. Dedesi Abdülmuttalib'in ölümünden sonra gençlik çağına kadar Peygamberimizi koruyup gözeten, evini paylaşan ve aynı zamanda Peygamberimizin akrabası olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Süt annesi Halime
b) Amcası Ebu Talip
c) Amcası Hamza
d) Dedesi Vehb
www.huseyinarasli.com

5. Hz. Hatice, Peygamber Efendimiz ile evlenmeden önce Mekke'de ticaretle uğraşırdı. Kureyş'in en asil kadınlarından olan Hz. Hatice ağırbaşlı, temiz ve güzel ahlaklıydı. Bu sebeple temiz, nezih, saf anlamlarına gelen ............... lakabıyla tanınırdı.
Metinde yer alan boşluğu doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tahire
b) Emin
c) Süveybe
d) Halime


6. Hz. Hatice, önceleri yanında çalıştırdığı Hz. Muhammed'in hangi özelliklerinden etkilenerek O'nunla evlenmeye karar verdi?
a) Zengin ve varlıklı olmasından
b) Soylu biri olmasından
c) Çok para kazanmasından
d) Dürüst ve güvenilir olmasından


7. Peygamber Efendimiz ve Hz. Hatice'nin evliliklerinden kaç çocukları dünyaya gelmiştir?
a) 2
b) 4
c) 5
d) 6


8. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kız çocuklarından biri değildir?
a) Zeynep
b) Rukiye
c) Ümmü Eymen
d) Ümmü Gülsüm


9. Peygamber Efendimizin erkek çocukları küçük yaşlarda, ............... dışındaki kız çocukları da Peygamberimizden önce vefat etmişlerdir.
Yukarıdaki boşluğa Peygamberimizin kızlarından hangisinin ismi yazılmalıdır?
a) Fatıma
b) Zeynep
c) Ümmü Gülsüm
d) Rukiye
www.huseyinarasli.com

10. "Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, gururlananı sevmez." (Lokman suresi, 18. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi, bu ayette eleştirilen davranışlardan değildir?
a) İnsanları küçümsemek
b) Dürüst olmak
c) Büyüklük taslamak
d) Asık suratlı olmak


11. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) hayatı boyunca güzel ahlaklı bir insan olmaya ve nezaket kurallarına uymaya önem vermiştir. O, çevresindeki insanlarla her zaman iyi ilişkiler içinde olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.) birçok hadisinde bizleri de başkalarıyla iyi geçinmeye, çevremizdeki insanları rahatsız edecek söz ve davranışlardan kaçınmaya teşvik etmiştir.
Peygamber Efendimizin aşağıdaki hadislerinden hangisi, metinde verilen bilgilerle ilişkilendirilebilir?
a) "Müslüman; başkaları ile hoş geçinen ve kendisi ile hoş geçinilen kimsedir..."
b) "İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır."
c) "Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez."
d) "Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir."


12. Her insanın kendisine ait özel bir hayatı vardır. Mesela kişinin aile ilişkileri, mektupları, elektronik postaları, günlüğü, telefon görüşmeleri, fotoğrafları vb. özel hayat kapsamında değerlendirilir. Başkalarının özel hayatına ve kişisel mahremiyetine saygısızlık etmek dinî açıdan günah, yasal açıdan ise suçtur. Bu nedenle her Müslüman, dinî ve hukuki kurallara uyma konusunda duyarlı olmalı, kişisel mahremiyete saygı göstermelidir.
Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Aile İlişkilerinde Saygının Rolü
b) Din ve Hukuk Kurallarının Değerlendirilmesi
c) Hoşgörülü Olmanın Önemi
d) Özel Hayata Saygı www.huseyinarasli.com


13. Dinimizde güzel ahlaklı olmaya büyük önem verilir. Peygamber Efendimizin gönderiliş amaçlarından biri de güzel ahlakı yaygınlaştırmaktır.
Aşağıda yer alan hadis-i şeriflerden hangisi metinde verilen bilgilerle ilişkilidir?
a) "İki nimet vardır ki insanların çoğu değerini bilmez: Sağlık ve boş vakit."
b) "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim."
c) "Namaz dinin direğidir."
d) "Kur'an'ı sesinizle süsleyin."


14. Aşağıdaki davranışlardan hangisi görgü kuralları kapsamında değerlendirilemez?
a) İnternet sitelerinde yorum yazarken edepli davranmak.
b) Yediğimiz güzel bir yemeğin resmini sosyal medyada paylaşmak.
c) Hasta olan birine yaptığımız ziyareti kısa tutmak.
d) Kendi aralarında özel konuşma yapanların yanına gitmemek.


15. İslam’ın yeme içme konusunda ortaya koyduğu en temel ilke, yenilen ve içilen şeylerin ............... olmasıdır.
Cümlede verilen boşluğu en doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doyurucu
b) Helal
c) Lezzetli
d) Besleyici


16. "Hiç kimse kendi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir." Hz. Muhammed s.a.v.
Peygamber Efendimizin bu hadisinde vurgulanan ana tema aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sağlıklı beslenme
b) Dengeli beslenme
c) Bol kazanç
d) Helal kazanç


17. Tabağına yiyebileceği kadar yemek alan ve artan yemekleri çöpe atmayarak çeşitli şekillerde değerlendiren bir kişi, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili duyarlı bir davranış sergilemiş olur?
a) İsraftan kaçınma
b) Dedikodudan uzak durma
c) Çevre temizliği
d) Yardımseverlik www.huseyinarasli.com


Okuma Metni: İnsanlarla iletişimimizde dikkat etmemiz gereken hususların başında güzel söz söylemek gelir. Güzel söz söylemek, iyi ahlaklı insanda bulunması gereken en önemli özelliklerden biridir. Güzel sözlü kişiler başkaları tarafından sevilirler. Herkes onların yanında olmaktan, onlarla konuşmaktan mutlu olur. Bizler de arkadaşlık edeceğimiz kişilerin güzel sözlü, tatlı dilli olmasını isteriz. Hiçbirimiz kaba ve kırıcı konuşan, kötü sözler söyleyen kişilerle arkadaşlık etmek istemeyiz. Böyle kişilerle konuşmak içimizi karartır, moralimizi bozar. Bu sebeple de kötü sözlü kişilerden uzak durmaya, onlarla yakın olmamaya özen gösteririz.

18, 19, ve 20. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

18. Aşağıdakilerden hangisi metinde verilmek istenen ana mesajdır?
a) Tatlı dilli olmak insanlar arasındaki iletişimi güçlendirir.
b) Kaba insanlarla arkadaş olmak saygınlığımızı artırır.
c) Güzel söz söylemek toplumsal ilişkileri olumsuz etkiler.
d) Duygularımızı karşımızdaki insana aktarmada söz değil niyet önemlidir.


19. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, metinde verilen mesajı destekler niteliktedir?
a) Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.
b) Yalnız taş duvar olmaz.
c) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
d) İyi insan sözünün üstüne gelir.


20. Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Kötü İnsanlardan Uzak Durma Yolları
b) İbadetlerde Temel İlkeler
c) Arkadaşlık ve Dostluk
d) Güzel Söz Söylemenin Önemi

Hazırlayan: Hüseyin Araslı

1-D 2-B 3-A 4-B 5-A 6-D 7-D C 9-A 10-B 11-A 12-D 13-B 14-B 15-B 16-D 17-A 18-A 19-C 20-D