Hucurat Suresi 13. Ayet

"Ey insanlar! Sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz en takvalı olanınızdır. Allah her şeyi bilmektedir ve her şeyden haberdardır." (Hucurat suresi, 13. ayet)

Hucurat suresi Mekke'de indirilmiş olup on sekiz ayetten oluşmaktadır. Bu surede Peygamberimize (s.a.v.) karşı nasıl davranmamız gerektiğini öğreten edep kurallarından ve müminlerin birbirlerine karşı ilişkilerini belirleyen temel ahlak ilkelerinden bahsedilir. Peygamber Efendimize gösterilen edebin, kulu Allah'a yaklaştıracağı vurgulanır. Surenin on üçüncü ayeti tüm insanlara hitap etmekte ve temel bir kuralı hatırlatmaktadır. Yüce Allah insanları Hz. Âdem (a.s.) ve eşi Hz. Havva’nın çocukları olarak yaratmış ve onları çeşitli kavimlere ve kabilelere ayırmıştır. Bu farklılıklar çatışma, savaş ve ayrılık sebebi değil bilakis tanışma ve kaynaşma vesilesidir. Yeryüzündeki insanların ırk, dil ve renk gibi maddi çeşitlilikleri ile kültür, örf ve âdet gibi manevi çeşitlilikleri Allah’ın yaratmasındaki zenginliğin ve güzelliğin bir yansımasıdır. Bu sayede insanlar birbirlerini pek çok farklı özellikleriyle tanırlar ve kaynaşırlar. İslam’a göre bu farklılıklar asla üstünlük taslama veya başkalarını küçük görmenin sebebi olamaz. İslam’da insanın Allah katındaki değer ve üstünlüğü sahip olduğu takva ile değer kazanır. Takva, Yüce Allah’ın emirlerine uyma ve yasaklarından sakınma konusundaki titizlik ve kul olma bilincidir.

9. sınıf 5. ünite diğer konular için tıklayın ›