Din Kültürü 9. Sınıf 1. Ünite Bilgi ve İnanç Özet

1. ÜNİTE BİLGİ VE İNANÇ
• Bilginin Tanımı
• İslam'da Bilginin Kaynakları
• Bilginin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
• İslam İnancında İman
• İsra Suresi 36. Ayet
• Mülk Suresi 23. ayet
• 9-1. Ünite Test-1
• 9-1. Ünite Test-2
• 9-1. Ünite Test-3
• 9-1. Ünite Test-4
• Ünite Değerlendirme Testi


Kazanım ve Açıklamaları

1. İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar.

› İslam’ın bilgi kaynaklarında; selim akıl, doğru haber ve salim duyu organlarının yanı sıra bilgi ve düşünme kaynakları hakkında felsefe ve bilim dünyasındaki yapılan değerlendirmeler, İslam kelamının epistemolojik yaklaşımları bağlamında ele alınır. Rüya, keşif ve ilhamın İslam âlimlerince bilgi kaynağı olarak kabul edilmediğine vurgu yapılır. Ayrıca güncel bilgi kaynaklarına (dijital kayıtlar gibi) değinilir.

› Bilgiyi sevme, doğru bilgiye ulaşma ve faydalı bilgi ile bilgi ahlakı, bilginin kullanımı ve muhafazası gibi konulara da değinilir.

2. İslam inancında imanın mahiyetini araştırır.

› İman tasdik ilişkisi, iman ikrar ilişkisi, iman bilgi ilişkisi ve iman amel ilişkisi konularına yer verilir.

› İslam inancında imanın taklitten kurtarılarak tahkike ulaşmasının önemine de değinilir.

3. İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir.

› Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.