Din Kültürü 9. Sınıf 1. Ünite

İnsan ve Din ünitesi ders notları, ünite özeti.


► İNSANIN EVRENDEKİ KONUMU

Duyularımızla veya aklımızla kavrayabildiğimiz her şey evreni (kainatı) meydana getirir. Evrendeki her şeyi yaratan ve onu bir düzene koyan ise Allah'tır. İnsanın bu evrende özel bir yeri vardır. Diğer bütün yaratılanlar insanın emrine verilmiştir ve doğrudan ya da dolaylı olarak insana hizmet eder. www.huseyinarasli.com

"Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? (Lokman suresi, 20. ayet)


İnsanı Diğer Varlıklardan Ayıran Özellikleri:

» İnsan, akıllı ve düşünebilen bir varlıktır. Bu sayede doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü birbirinden ayırabilir. Doğadaki temel maddeleri kullanarak keşif ve icat yapabilir.

» İnsan, irade ve sorumluluk sahibi bir varlıktır. Aklı ile ayırt ettiği iyi ile kötü arasında iradesiyle tercih yapabilir. Bu yaptığı tercihlerden sorumludur.

» İnsan, inanan bir varlıktır.► İNSANIN DOĞASI VE DİN

İnsan her zaman yüce ve kudretli bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım dileme ihtiyacı hisseder. Bu onun yaratılışında (fıtrat) var olan bir özelliktir. Çünkü Allah insanları yaratıcısını bilip tanıyacak yetenekte yaratmıştır. İnsan, doğası gereği bir dine inanmaya yatkındır. Ancak zamanla çeşitli etkenler vasıtasıyla bu durum farklı biçimlerde gelişebilir.

"Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler." (Rum suresi, 30. ayet)

"Her millet için mutlak bir uyarıcı (peygamber) gelmiştir." (Fatır suresi, 24. ayet)

"Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere (inanma duygusuyla) doğar..." (Müslim, Kader, 22.)► DİNİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

Din;
www.huseyinarasli.com
» İnsanları yararlı işler yapmaya yöneltir.

» İnsanlar arasında sevgi, merhamet, barış, kardeşlik, dostluk gibi güzel duyguların yerleşmesini sağlar.

» Toplum hayatında birlik ve beraberliğin kurulmasını, böylece toplumda barışın, huzurun, güven ortamının yerleşmesini sağlar.

» Maddi-manevi her türlü bela ve sıkıntılara karşı insanın direncini artırır.

» İnsanı psikolojik bunalımdan korur.

» İnsanın hayatı anlamlandırmasını sağlar.

» Kısacası Allah ve Resulünün istediği gibi dosdoğru olmayı öğretir.► İNANMANIN ÇEŞİTLİ BİÇİMLERİ

İnanma, insanın fıtratında var olan bir ihtiyaçtır. İnsanlar bu ihtiyacın gereği olarak tarih içinde değişik inanç sistemlerini benimsemişler, kimi zaman vahye dayalı inançlara, kimi zaman da kendi ürettikleri, geliştirdikleri inançlara yönelmişlerdir. Bu inançları başlıca üç ana başlık altında toplamak mümkündür...

Monoteizm, Politeizm, Ateizm konularının devamı için tıklayın

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.