Nisa Suresi 69. Ayet

Din kültürü ve ahlak bilgisi 12. sınıf 2. ünite 3. kazanım "Kur'an'dan Mesajlar: Nisa Suresi 69. Ayet"

"Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır." (Nisa suresi, 69. ayet)

• Nisa suresi, Bakara suresinden sonra en uzun suredir. 176 ayet olup Medine'de nazil olmuştur.

• Yüce Allah bu ayette insanlar içinde fazilet bakımından en üstün olanları peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler olmak üzere dört sınıfa ayırmaktadır.
www.huseyinarasli.com
• Bu dört sınıfın bir grup oluşturması Allah'ın ahiret gününde peygamberlerle diğer insanlar arasında bir ayrım yapmayacağını ve hangi dönemde yaşarsa yaşasın, Allah’a ve Peygamber’e itaat eden insanların ahirette en yüksek mertebelere ulaşacağına işaret etmektedir.

• Bu ayet bize, Allah’a ve Resulüne (s.a.v.) itaatin kişiyi en yüksek makama ulaştıracağını haber vermektedir.

• Ayet, "Bunlar ne güzel arkadaştır." sözleriyle son bulurken bu kimselerle arkadaş olmanın imrenilecek bir durum olduğu belirtilmiştir. Ayrıca inananlar iyilerle arkadaş olmaya teşvik edilmiştir.

Sıddıklar: Yüce Allah'a verdiği söze bağlı kalarak dürüstlük ve doğruluk konusunda hassasiyet gösterenler.

Şehitler: Allah yolunda cihat edip bu yolda canını verenler.

Salihler: İnancında, niyetinde, söz ve hareketlerinde doğru olan, her zaman doğruluğu benimseyenler.

12. sınıf 2. ünite diğer konular için tıklayın ›