Anadolu'da İslam (12. sınıf)

Din Kültürü 12. Sınıf 2. Ünite Özeti

ANADOLU'DA İSLAM
• Türklerin Müslüman Olmaları
• Türklerin İslam'ı Kabul Etmesinde Etkili Olan Faktörler
• Horasan, Anadolu ve Balkanlar'da İslam'ın Yayılması
• Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler
• Nisa Suresi 69. Ayet
• 2. Ünite Test-1
• 2. Ünite Test-2
• Ünite Değerlendirme Testi


Bu ünitede sırasıyla; "Türklerin Müslüman Olmaları", "Türklerin İslam'ı Kabul Etmesinde Etkili Olan Faktörler", "Horasan, Anadolu ve Balkanlar'da İslam'ın Yayılması", "Türklerde İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetler" konularına yer verilmiştir.


KAZANIMLAR

1. Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in yayılmasında ribatların, fütüvvet ve ahilik teşkilatlarının rolüne de kısaca değinilir.

2. Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan şahsiyetlerden; Ebu Hanife, Cafer es- Sadık, Maturidi, Şafii, Eş’ari, Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Ahi Evran, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Sarı Saltuk, Hacı Bayram-ı Veli’ye öğrenci seviyesine göre yer verilir. Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan şahsiyetlerin ortak değerimiz olduğuna değinilir.

3. Nisâ suresi 69. ayette verilen mesajları değerlendirir.