İslam ve Bilim (12. sınıf)

Din Kültürü 12. Sınıf 1. Ünite Özeti

İSLAM VE BİLİM
• Din-Bilim İlişkisi
• İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
• İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları
• Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Çalışmalar
• Fatır Suresi 27-28. Ayetler
• 1. Ünite Test-1
• 1. Ünite Test-2
• Ünite Değerlendirme Testi


KAZANIMLAR

1. Din-bilim ilişkisini tartışır. İlim öğrenmeyi teşvik eden ayet ve hadislerden örnekler verilir.

2. İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir.

3. İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. Kurumlar; cami, mescit, mektep, medrese, daru’l-kurra, daru’l-hadis, beytü’l-hikme kütüphane, rasathane ve şifahane ile sınırlandırılır.

4. Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. Geçmişten günümüze Müslümanların bilim alanında yaptığı öncü ve özgün çalışmalara (dil, fıkıh, kelam, tefsir, hadis, tarih, felsefe, coğrafya, tıp, astronomi, matematik, fizik, kimya) ana hatlarıyla yer verilir ve bu çalışmaların diğer medeniyetlerdeki ilmî gelişmelere olan etkisine değinilir.

5. Fâtır suresi 27-28. ayette verilen mesajları değerlendirir.