Fatır Suresi 27-28. Ayetler

Din kültürü ve ahlak bilgisi 12. sınıf 1. ünite 5. kazanım "Kur'an'dan Mesajlar: Fatır Suresi 27-28. Ayetler"

"Görmedin mi! Allah gökten su indirdi. Onunla renkleri çeşit çeşit olan meyveler çıkardık. Dağlardan (geçen) beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar (yaptık). İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak âlimler, Allah’tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır." (Fâtır suresi, 27-28. ayetler.)

Fâtır suresi; Allah’ın birliğine davet, O’nun varlığına delâlet eden delillerin ortaya konulması, şirkin temellerinin yıkılması, İslam ahlakına ve istikamet üzerine olma şuuruna sarılma gibi inanç konularını içerir.

• 27. ayette Allah’ın kâinat içerisinde ne kadar çeşitli varlıklar yarattığına işaret olunmaktadır.

• Aynı toprak ve sudan farklı özelliklerde bitkilerin yaratılması, aynı tip ağaçlardan farklı tat ve büyüklükteki meyvelerin var edilmesi, Allah’ın varlığının ve yaratmanın delili olarak insanlara hatırlatılmaktadır.

• Bu vesileyle insanların bir kez daha düşünüp ibret almaları istenmektedir.

• 28. ayette ise yine yaratma eylemine, özellikle hayvanların yaratılışına vurgu yapılmaktadır.
www.huseyinarasli.com
• Daha sonra ise Allah’ın (c.c.) emrini terk etmek ve yasağını işlemekten sakınmak ve hakiki kul olmak bakımından âlimlerin değeri açıklanmaktadır.

• Buna göre düşünen, tefekkür eden, ibret alan âlimler ancak Allah’tan hakkıyla korkarlar ve bu anlamda Allah katında değerleri elbette daha yücedir.

12. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›