Din Kültürü 4. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sevmek ve sevilmek insanın manevi ihtiyaçlarındandır.
b) Sevmek ve sevilmek insanın menfaatine göre değişiklik gösterir.
c) Sevmek ve sevilmek insanı mutlu eder.
d) Sevmek ve sevilmek toplumda huzuru sağlar.


2. Sevgiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Allah'ın yarattığı bütün canlıları sevmeliyiz.
b) Sevgi Allah'ın bize verdiği bir nimettir.
c) Dostluk ve kardeşliğin temeli sevgidir.
d) Sevgi paylaştıkça azalır.


3. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında sevginin oluşmasını engelleyen davranışlardan biridir?
a) Hastaları ziyaret etmek
b) Selamlaşmak
c) Yalan söylemek
d) İnsanlara yardım etmek


4. Güven ve samimiyet üzerine kurulan yakın arkadaşlığa ve bağlılığa ne ad verilir?
a) Dostluk
b) Doğruluk
c) Güzellik
d) Düşmanlık


5. "Rahman" ve "Rahim", Allah'ın hangi özelliğini anlatan adlarıdır?
a) Sevme
b) Yaratma
c) Dileme
d) Bilme


6. "Aile okul gibidir. İyiyi ve doğruyu ilk önce orada öğreniriz. Görgü kurallarını bize öğreten ve bu konuda bize örnek olan da aile büyüklerimizdir. Vatanımızı, milletimizi sevmeyi, milli ve manevi değerlerimize bağlılık duygusunu ailemizde kazanırız. Sevgi, saygı, yardımlaşma, hoşgörü gibi güzel ahlaki davranışları ailemizde öğreniriz.
Yukarıdaki paragrafta ailede kazanılan eğitimin hangi yönüne değinilmemiştir?
a) Ailede görgü kurallarını öğrendiğimize
b) Ailede sevgiyi ve saygıyı öğrendiğimize
c) Ailede vatan ve millet sevgisini edindiğimize
d) Ailede başıboşluk ve sorumsuzluk gibi davranışları kazandığımıza


7. Aile toplumun en küçük birimidir. Toplumlar, ailelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Ailenin temel amacı ise ............................
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğu en iyi ve en doğru bir şekilde tamamlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toplumdaki huzuru bozmaktır.
b) Sağlıklı nesiller yetiştirerek topluma faydalı bireyler kazandırmaktır.
c) Bireyleri kültürel değerlerinden uzaklaştırmaktır.
d) Toplumun birlik ve beraberliğini bozmaktır.


8. Aile içindeki sorunlarımızı çözerken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
a) Aile bireylerimize küsüp odamıza kapanmalıyız.
b) Aile bireylerimizi dinlemeli ve sorunun nedenini belirlemeye çalışmalıyız.
c) Birbirimize hoşgörüyle yaklaşmalıyız.
d) Birbirimize karşı anlayışlı ve saygılı olmalıyız.


9. Aşağıdaki davranışlardan hangisi kardeşlerin birbirleriyle iyi geçinmelerini engeller?
a) Yardımlaşma
b) Saygı ve sevgi
c) Paylaşma
d) Kıskanma


10. Çocuğun ilk eğitimini aldığı yer olan ve aynı zamanda toplumun en küçük birimi kabul edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlkokul
b) Cami
c) Aile
d) Mahalle


11. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) nerede doğmuştur?
a) Arabistan'ın Mekke kentinde
b) Arabistan'ın Medine kentinde
c) Türkiye'nin Mekke kentinde
d) Arabistan'ın Riyad kentinde


12. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) annesinin ve babasının isimleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Ümmü Eymen-Abdülkerim
b) Amine-Abdullah
c) Ümmü Seleme-Vehb
d) Halime-Haris


13. Peygamberimizin sütannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şeyma
b) Rukiye
c) Halime
d) Amine


14. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin amcalarından değildir?
a) Abbas
b) Zübeyr
c) Ebu Bekir
d) Ebu Talip


15. Peygamber Efendimiz doğduğu zaman ailesi çok sevindi. Dedesi Abdülmuttalip, onun doğumundan dolayı ziyafetler verdi, yoksulları doyurdu ve torununa 'çok övülen' anlamında .......................... adını koydu.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Abdullah
b) Muhammed
c) Hamza
d) Ebu Talip


16. Dedesi Abdülmuttalip vefat ettikten sonra Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bakımını kim üstlendi?
a) Amcası Ebu Talip
b) Annesi Amine
c) Amcası Hamza
d) Dedesi Vehb


17. Mekkeliler Hz. Muhammed'e (s.a.v.) niçin "el-emin" diyorlardı?
a) Babası vefat ettiği için
b) Ticaret hayatında çok para kazandığı için
c) Dürüst ve güvenilir olduğu için
d) Soylu bir ailesi olduğu için


18. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Allah tarafından Hz. Muhammed'e (s.a.v.) gönderilmiştir.
b) İçindeki bilgiler evrenseldir, yani bütün insanlar için geçerlidir.
c) Allah'ın insanlara gönderdiği ilk kutsal (ilahi) kitaptır.
d) Kur'an-ı Kerim insanlara doğru yolu gösteren bir kitaptır.


19. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini Allah'tan Peygamberimize getiren meleğin adı nedir?
a) Hafaza melekleri
b) Cebrail meleği
c) İsrafil meleği
d) Mikail meleği


20. Kur'an'ın indiriliş süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur'an, M.S. 610-632 yılları arasında indirilmiştir.
b) Kur'an'in ilk ayetleri indirildiğinde Peygamberimiz kırk yaşındaydı.
c) Kur'an, insanlar daha iyi anlayıp öğrensinler diye parça parça indirilmiştir.
d) Kur'an Peygamberimize İstanbul'da indirilmiştir.


Hazırlayan: Hüseyin Araslı