Din Kültürü 5. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1. Bir milletin bağımsız olarak üzerinde yaşadığı ve sınırları belli olan toprak parçasına ne ad verilir?
a) Bayrak
b) Milli marş
c) Ulus
d) Vatan


2. Aynı topraklar üzerinde yaşayan, birbirlerine ortak değerlerle bağlı olan insan topluluğuna ne ad verilir?
a) Vatan
b) Millet
c) Topluluk
d) Takım


3. Bir milleti oluşturan ortak değerlerin başında dil, tarih, vatan ve inanç birliği gelir. Bu ortak değerler o milletin ....................................................................................
Yukarıdaki cümleyi en iyi şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Birlik ve beraberliğine katkı sağlar
b) Barış ortamının yok olmasına katkı sağlar
c) Daha zengin olmalarına katkı sağlar
d) Zayıflayıp yok olmasına katkı sağlar


4. Manevi değerlerimiz bizi biz yapan, sosyal ve kültürel hayatımızı yansıtan, inancımızı, örfümüzü, bağımsızlığımızı anlatan ve bize ait olan değerlerimizdir. Bu değerlerimize sahip çıkmak, onları korumak ve yaşatmak her Türk vatandaşının görevidir.
Aşağıdakilerden hangisi manevi değerlerimizden değildir?
a) İstiklal Marşımız
b) Bayrağımız
c) Şehitlerimiz
d) Bilimsel ve teknolojik başarılarımız


5. Bağımsızlığımızın sembollerinden ve manevi değerlerimizden biri olan İstiklal Marşı'mızın yazarı olan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yahya Kemal Beyatlı
b) Orhan Veli Kanık
c) Mehmet Akif Ersoy
d) Ziya Gökalp


6. Allah yolunda, vatanın korunması uğrunda düşmanla savaşıp hayatını kaybeden kimselere ne ad verilir?
a) Şehit
b) Gazi
c) Millet
d) Kültür


7. Ramazan Bayramında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Bayram namazı kılınır
b) Büyüklerin elleri öpülür
c) Bayram namazından sonra kurbanlar kesilir
d) Uzakta olan sevdiklerimizin telefonla bayramları kutlanır


8. Dini bayramlarımızın ikincisidir. Ramazan Bayramından iki ay on gün sonra kutlanır ve dört gün sürer. Bu bayramın adı nedir?
a) Hıdırellez
b) Zafer Bayramı
c) Nevruz Bayramı
d) Kurban Bayramı


9. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Atatürk bu önemli günü 23 Nisan Bayramı olarak ............... armağan etti.
Cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) Türk gençliğine
b) Türk çocuklarına
c) Öğretmenlerimize
d) Kahraman ordumuza


10. Cuma namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Tek başına kılınan bir namazdır
b) Cuma namazı kılmak farzdır
c) Cuma günü öğle vaktinde kılınır
d) Cuma namazına temiz elbiselerle gidilir


11. Cuma namazında imamın minber denilen yüksekçe bir yere çıkarak cemaate dini konularda bilgi vermesine ne ad verilir?
a) Konferans
b) Hutbe
c) Namaz kıldırma
d) Dua


12. Kur'an-ı Kerim Peygamberimize ilk olarak hangi ayda indirilmeye başlanmıştır?
a) Recep ayında
b) Muharrem ayında
c) Ramazan ayında
d) Zilhicce ayında


13. Peygamber Efendimizin doğduğu gecenin yıl dönümü olarak kutlanan kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Regaip kandili
b) Miraç kandili
c) Mevlit kandili
d) Berat kandili


14. Peygamber Efendimiz hicri takvime göre ne zaman doğmuştur?
a) Rebiülevvel ayının 12. gecesinde
b) Rebiülevvel ayının 27. gecesinde
c) Ramazan ayının 27. gecesinde
d) Muharrem ayının 10. gününde


15. Kadir gecesini önemli kılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamberimiz bu gecede doğmuştur
b) Kur'an-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlanmıştır
c) Peygamberimiz bu gece miraca yükselmiştir
d) Baharın gelişi bu gece başlar


16. "Kullarım sana beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar." (Bakara suresi, 186. ayet)
Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur'an insanın Allah ile ilişkisi konusunda yol gösterir.
b) Kur'an insanın uzayı tanımasına yardımcı olur.
c) Kur'an insanın komşuları ve akrabaları ile ilişkisi konusunda yol gösterir.
d) Kur'an insanın toplumsal ilişkileri konusunda yol gösterir.


17. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in içerdiği öğütlerden değildir?
a) Güzel ahlakı terketmek
b) Dostça ve kardeşçe yaşamak
c) Kötü şeyleri terketmek
d) Muhtaçlara yardım etmek


18. Putlara tapmadığı için Nemrut tarafından cezalandırılan Hz. İbrahim Peygamberi, bu cezadan kurtaran büyük mucize aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşe atılması ve rüzgarın onu uçurarak yanmaktan kurtulması
b) Denize atılması ve balıkların onu kurtarması
c) Ateşe atılması ve ateşin gül bahçesine dönüşerek onu yakmaması
d) Kılıç ve okla öldürülmek istenmesi sonucu meleklerin onu koruması


19. Hz. İbrahim bir keresinde halkın şehir dışında eğlence yaptığı bir zamanda tapınağa girip bütün putları baltayla parçaladı. Yalnız büyük puta dokunmadı ve baltayı onun boynuna asarak oradan uzaklaştı. İnsanlar eğlenceden döndükleri zaman putların parçalanmış olduğunu gördüler. "Bunu ancak İbrahim yapmıştır" diye düşündüler. Çünkü Hz. İbrahim kendileriyle eğlenceye gelmemişti ve aynı zamanda O putlara inanmayan biriydi. Hz. İbrahim'i çağırdılar ve putları kimin kırdığını sordular. Hz. İbrahim "...Bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorsa onlara sorun bakalım..."(Enbiya suresi, 63. ayet) dedi. İnsanlar bir süre şüphe ve tereddüt içinde düşündüler. Hz. İbrahim onları Allah'a inanmaya çağırdı.
Paragrafta anlatılan olay doğrultusunda Hz. İbrahim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Büyük putun gücünü halkına göstermek istemiştir.
b) Halkını bir olan Allah'a inanmaya çağırmıştır.
c) Putların ilah olamayacaklarını halkına göstermek istemiştir.
d) Putlara tapmanın yanlış bir inanç olduğunu anlatmak istemiştir.


20. "Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. ‘İşte Rabb’im!’ dedi. Yıldız batınca da ‘Ben öyle batanları sevmem.’ dedi. Ay’ı doğarken görünce de ‘İşte Rabb’im!’ dedi. Ay da batınca ‘Ant olsun ki Rabb’im bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum.’ dedi. Güneş’i doğarken görünce de ‘İşte benim Rabb’im! Bu daha büyük.’ dedi. O da batınca (kavmine dönüp), ‘Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.’ dedi. ‘Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim." (En’âm suresi, 76-79. ayetler)
Paragrafta verilen ayetlerden Hz. İbrahim ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
a) Gök cisimlerinin Tanrı olamayacağını anlamıştır.
b) Sadece aklı kullanarak Allah'ı bulamayacağını anlamıştır.
c) Aklını kullanarak Allah'ın varlığı ve birliği bilgisine ulaşmıştır.
d) Allah'a ortak koşanlardan olmadığını belirtmiştir.