Din Kültürü 5. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

Din kültürü 5. sınıf 2. dönem 2. yazılı çalışma soruları.

Soru Sayısı: 25

Sınav Süresi: 40 dakika

Sınav Konuları: 4 ve 5. üniteÖrnek Soru: 18. M.S. 11. yüzyılda Yusuf Has Hacib tarafından şiir tarzında yazılmıştır. İçeriğinde İslam dininin etkileri görülmektedir. Kitap “mutluluk veren bilgi” anlamına gelmektedir.
Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divanı Hikmet
B) Atabetül Hakayık
C) Divanu Lügatit Türk
D) Kutadgu Bilig