Din ve Bilim İlişkisi

• Allah kâinatta kusursuz bir sistem kurmuştur. Rabbimizin kader kavramı çerçevesinde koyduğu ve yönettiği bu sisteme "âdetullah" veya "sünnetullah" denir.

• Bilim, bu kusursuz sistemin akıl, deney ve gözlem metodu ile araştırılması ve bu sistem içindeki sebep sonuç ilişkilerinin keşfedilerek sistematik bir biçimde insanlığın hizmetine sunulmasıdır.
www.huseyinarasli.com
• Bilim, düzenli ve metodolojik yöntemlerle elde edilen bilgilerden oluşur. Bu bilgiler de Yüce Allah’ın yarattığı ve adına da sünnetullah dediği muhteşem sistem hakkında elde edilen bilgilerdir.

• Bilimsel anlamda ortaya çıkan bilgiler İslam dininin inanç ve ilkelerine uyumlu olmalıdır. İslam dinine göre, kâinatı yaratan ve kâinattaki her türlü sistemi kuran Allah Teâla olduğuna göre bilimsel bilgilerin, bu ilahi sistemle uyumlu olması gerekir.

• Bilim bir taraftan gelişmeye ve yeni icatlar ortaya koymaya devam ederken diğer taraftan da geçmişteki bazı bilimsel bilgilerinin geçersizliğini teyit etmektedir. Örneğin, 1930 yılında keşfedilen ve Güneş sisteminin dokuzuncu gezegeni olarak kabul edilen Plüton, gözlem tekniklerinin gelişmesi ile birlikte 2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği tarafından gezegen olamayacak kadar küçük olduğunun anlaşılması nedeniyle gezegenler listesinden çıkartılmıştır.

• İnsan bilim sayesinde kainatı anlama ve hayatını kolaylaştırma çabası içindedir. İslam ise insanın bu çabasına ışık tutarak hayata yön verir, insanın "anlama" gayretini destekler.
www.huseyinarasli.com
• İslam dininde akıl ve vahiy arasında bir çelişkinin yaşanılması düşünülemez. Çünkü Allah Teâlâ bir çok ayetinde insanlara araştırmalarını, akıllarını kullanmalarını emretmektedir.

• İlim öğrenmenin bir amacı olmalıdır. Bu amaç ise kulun Rabbine yakınlaşmasıdır.

• Kur’an’a göre ilim sahipleri ilimlerinde derinleştikçe Allah’ın (c.c.) varlığını ve kudretini daha iyi anlarlar. Böylece yüce Yaratıcı'dan hakkıyla korkan gerçek müminler olurlar.

• Kur’an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimizin sünnetinde aklın kullanılması ve bilimsel çalışmaların yapılması teşvik edilmektedir. www.huseyinarasli.com

"De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, ancak akıl sahipleri bunu hakkıyla düşünür." (Zümer suresi, 9. ayet)

12. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›