Yeni Dini Hareketler

Yeni dini hareketler bazı yaygın din veya mezheplerin bir alt kolu olarak meydana gelmekte ve kendilerini yeni bir din olarak görmektedir. Ancak bunların hiçbiri din bilimleri açısından başlı başına bir din olarak kabul edilmez. Bu hareketlerin hedef kitlesi gençlerden oluştuğu için "gençlik dinleri" olarak da tanımlanmaktadırlar. Yeni dinî hareketler; dünyanın farklı ülkelerinden göç alan, çeşitli kültürlerin bir arada bulunduğu Batı Avrupa, Uzak Doğu ve özellikle Kuzey Amerikan toplumlarında ortaya çıkmıştır.


Yeni Dini Hareketlerin Ortaya Çıkış Sebepleri:

• İnsanların dünyaya ve dünyevîleşmeye daha fazla meyletmesi

• Bencilliğin artması

• Dini sorumluluklardan kaçma eğilimi

• Aile kurumunun zayıflaması
www.huseyinarasli.com
• İnsan ilişkilerinde çıkarcılığın ön plana çıkması


Yeni dinî hareketler toplumdaki yaygın din anlayışına karşı çıkarlar. Bu hareketlerin kendilerine göre birtakım ahlaki kuralları vardır. Dine karşı akli yaklaşımı reddedip sezgisel bir bilinç hâlini savunurlar. Bu hareketler, karizmatik ve otoriter bir lidere sahiptir. Üyeler, hareketin liderine itaat etmek zorundadırlar. Üyeler arasında hiyerarşik bir sistem vardır. Yeni üye kazanabilmek için misyoner faaliyet anlayışı hâkimdir. Yeni dinî hareketler, genelde alternatif bir hayat tarzını öngördüklerinden çıkış yolu arayan insanlara toplumun kurtulacağı ve geleceğin daha iyi olacağı konusunda ümit verir. "Milenyum Tarikatları", "Kıyamet Tarikatları" gibi adlarla sınıflandırılan ve kıyamet senaryoları ile etkisini gösteren bu yeni dinî hareketlere ülkemizde de rastlanmaktadır.


Türkiye'de Yeni Dini Hareketler:

Türkiye'de Reiki, Sahaja Yoga, Transandantal Meditasyon gibi dinî hareketlere bağlı olanlar bulunmaktadır. www.huseyinarasli.com

• Türkçede "evrensel hayat enerjisi" olarak adlandırılan Reiki, tıbbi bir tedavi yöntemi gibi görünmesine rağmen Budizm, Hinduizm, Şintoizm gibi dinlerin karma düşüncesini yansıtan bir harekettir.

Sahaja Yoga isimli grup son yıllarda Türkiye’de çok fazla tanınır olmuştur. "Evrensel arınma dini" olarak tanımlanan bu grup rahatlama seansları adı altında faaliyetlerini sürdürmektedirler.

• Hinduizmin kutsal geleneklerini yaşatmaya çalışan grup olarak bilinen Transandantal Meditasyon, birtakım meditasyon teknikleriyle seanslar düzenlemektedir. Bu grup Türkiye’de 1960’lı yıllardandan itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir.


Din İstismarı:

"İstismar" Arapça bir sözcük olup "menfaat sağlamak, sömürmek, iyi niyeti kötüye kullanmak" anlamlarına gelir. Din istismarı ise şahsi çıkar, siyasi menfaat veya nüfuz sağlamak için dini kullanmak demektir. Dinî değerleri benimseme konusunda samimi olmayan kimselerin siyasi, ekonomik ve sosyal kaygılarla menfaat ve güç elde etmek için din üzerinden söylem ve davranış geliştirmesi din istismarıdır.


İslamofobi:

İslamofobi, İslam’dan ve Müslümanlardan gerekçesiz şekilde korkulması anlamını taşır. İslam’ın birincil kaynaklardan doğru bir şekilde bilinmemesi ve araştırılarak öğrenilmemesi, ayrıca bazı art niyetli söylemler bu korkunun başlıca sebepleridir. İsminin anlamı barış olan bir dini şiddet odaklı göstermek, Kur’an ayetlerindeki iyilik yolunda mücadele anlamı taşıyan cihadı haksız yere savaşmak şeklinde yorumlamak art niyetli bir yaklaşım biçimidir. Bu yaklaşım sonucu Müslümanlar zulüm görmektedirler.

11. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›