Nihilizm

• "Hiççilik” şeklinde Türkçeye tercüme edilen nihilizm, hayatın anlamını boşluk, hiçlik, anlamsızlık gibi kavramlara indirger.

• Anlam, değerler, inançlar, ahlak, siyaset, düzen gibi kavramları yerinden ederek bunları geçersiz kılmaya çalışan; felsefi, sosyal, siyasi, ahlaki tutumları ifade eden yönelişe nihilizm denir.

• Felsefi yönden hiçbir gerçek kabul etmeyen, sosyal yönden var olan toplum düzenini benimsemeyen, siyasi yönden her türlü otoriteyi reddeden, ahlaki yönden hiçbir değeri tanımayan kişilere nihilist denir. www.huseyinarasli.com

• Nihilizmde anlamsızlık, saçmalık, kötümserlik, umutsuzluk hakimdir. Nihilizm; evrenin anlamsız ve amaçsız olduğunu, hayatın ve insanın değeri ya da anlamı olmadığını, kendisi için yaşanmaya değer hiçbir şeyin bulunmadığını savunur.

• Nihilizmin ateizmle ortak noktası, Tanrı inancını yok saymasıdır.

• Mümin doğası gereği ümidi, iyimserliği, güzellikleri, saadeti, aktif olmayı, hayırda yarışmayı, yeryüzünün imarını, insanların faydasına olacak şekilde gayret içinde olmayı benimser.
www.huseyinarasli.com
• İslam inancına göre kişi, tevekkül bilinciyle hareket eder. Kişi bir davranışla ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirdikten sonra Allah’a (c.c.) dua ve niyazda bulunur. Başına gelen her şeyin bir imtihan vesilesi olduğunu bilerek sabır ve şükür duygusuyla Allah’tan (c.c.) ümit kesmez.

"De ki: Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir." (Zümer suresi, 53. ayet)

11. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›