Ateizm

• Ateizm veya tanrıtanımazlık, Yunanca’da olumsuzluk bildiren "a" ön ekiyle Tanrı anlamına gelen "teizm"in birleşiminden oluşan ve Tanrı’nın var olmadığı inancına dayanan felsefe akımıdır. Bu akımı benimseyenlere ateist denir.

• Ateizm, sadece Tanrı’ya değil metafizik alana ait her şeye karşıdır.

• Ateizm, insanlık tarihinde çok yaygın olmasa da eski dönemlerden günümüze kadar gelen bir akımdır. www.huseyinarasli.com

• Yirminci yüzyıla gelindiğinde ise ateizmin söylemleri tabiatüstü unsurları inkar etmenin yanında bilime aşırı derecede güven, dinin sert biçimde eleştirilmesi ve dinî inanç sahipleriyle alay etme şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

"Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır hayır! Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların, üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse, içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin." (Tûr suresi, 36-38. ayetler)

11. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›