Agnostisizm

• Sözlükte "bilinmezcilik ya da bilinemezcilik" anlamına gelen agnostisizm, insanların mutlak bilgiye ve hakikate ulaşamayacağını, özellikle de Tanrı hakkında kesin bilgi elde etmenin mümkün olmadığını savunan felsefi yaklaşımın adıdır.

• Agnostisizm, Tanrı’nın varlığını kesin bir şekilde kabul eden teizme karşı olduğu kadar Tanrı’nın yokluğunu iddia eden ateizme de karşıdır. Yani agnostikler Tanrı'nın varlığının da yokluğunun da kesin olarak bilinemeyeceğini savunurlar.
www.huseyinarasli.com
• Güncel anlamıyla agnostik olmak, Tanrı’nın yokluğunu kanıtlamak için özel bir çaba içine girmeyen ancak hayatını da Tanrı’nın varlığı kabulüne göre düzenlemeyen bir kişi olmak demektir.

• İslam dininde şüphe, bilememe, tereddüt hâli, kararsızlık, belirsizlik vb. durumlar imanla bir arada değerlendirilmez.

"Gerçek, Rabbinden gelendir. Öyleyse şüphecilerden olma." (Âl-i İmran suresi, 60. ayet)
www.huseyinarasli.com
• Kur’an-ı Kerim’de inanç konularında kararsız duruma düşenlere şüphelerini gidermeleri ve kesin bilgiye ulaşabilmeleri için hikmet ve güzel öğütle yaklaşılması tavsiye edilir.30 Çünkü İslam’da imanın kesin bilgiye dayanması gerekir.

11. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›