Türklerin Müslüman Olmasında Etkili Olan Faktörler

• Türklerin önceki inançları olan Gök Tanrı inancı ile İslam dini arasında birçok benzer özellikler bulunuyordu. Örneğin Gök Tanrı dininde İslam'daki gibi tek tanrı inancı, cennet-cehennem, ölümden sonra yaşam, ruhun ölümsüzlüğü inançları vardı.
www.huseyinarasli.com
• Müslüman Arapların Türk bölgelerine yaptığı fetihler, Müslüman tüccarların, alimlerin ve dervişlerin İslam dinini Türkler arasında anlatmaları ve Türkistan bölgesine giden sahabelerin, ehl-i beyt mensuplarının (başta Ali er-Rıza) tebliğ (İslam'ı yayma) faaliyetleri, Türkler arasında İslam'ın hızla yayılmasında etkili olmuştur.

• Türklerin hayat tarzının, mizacının ve ahlak esaslarının İslam dinine yakın olması Türkler arasında İslam'ın hızla yayılmasında etkili olmuştur.
www.huseyinarasli.com
• İslam dininin sahip olduğu engin hoşgörü ve sevgi anlayışı da Türkler arasında İslam'ın hızla yayılmasında etkili olmuştur.

• Göçebe Türklerin İslamlaşmasında derviş ve erenlerin de rolü büyüktür.

12. sınıf 2. ünite diğer konular için tıklayın ›