Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite İnteraktif Etkinlik Boşluk Doldurma-2

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 6. sınıf "Peygamber ve İlahi Kitap İnancı" ünitesi boşluk doldurma etkinliği. Ekranda verilen sözcükleri, cümle içindeki doğru konumuna bırak!


Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, ortaokul 6. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Kur'an-ı Kerim: Allah'ın son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve O'nun aracılığıyla tüm insanlara gönderdiği son kutsal kitaptır. Kur'an evrenseldir ve dili Arapça'dır. 610 yılı Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. 114 sure ve yaklaşık 6666 ayetten oluşur. Kur'an'da iman, ibadet, ahlak, geçmiş peygamberlere ve toplumlara ait bilgiler, sosyal hayata ilişkin hükümler, insan, evren ve diğer varlıklar hakkında bilgiler yer alır.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın