Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite İnteraktif Etkinlik Boşluk Doldurma-3

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 6. sınıf "Peygamber ve İlahi Kitap İnancı" ünitesi boşluk doldurma etkinliği. Ekranda verilen sözcükleri, cümle içindeki doğru konumuna bırak!


Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, ortaokul 6. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Kur'an-ı Kerim'i oluşturan uzun veya kısa vahiy ifadelerine ayet denir. Ayetler "durak" adı verilen işaretlerle birbirinden ayrılırlar. Durak işaretlerinde ayetin numarası yazılıdır. Kur'an'da yaklaşık 6666 tane ayet vardır. Sureler ise ayetlerin bir araya gelmesiyle oluşan Kur'an bölümleridir.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın