Din Kültürü 6. Sınıf 2. Ünite Resim Eşleştirme Etkinliği

6. sınıf "Namaz İbadeti" resim-tanım eşleştirme interaktif etkinlik, dijital aktivite, akıllı tahta uyumlu. Ekranda resimleri verilen namaz bölümlerini isimleriyle eşleştir!


Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, ortaokul 6. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Farsçada "tâzim için eğilmek, kulluk, ibadet" anlamına gelen namaz, sözlükte "dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak" manalarındaki Arapça salât kelimesinin (çoğulu salavât) karşılığı olarak Türkçeye geçmiştir. Terim olarak salât tekbirle başlayıp selamla son bulan, belirli hareket ve sözlerden oluşan bedenî ibadeti ifade eder.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın