Din Kültürü 6. Sınıf 4. Ünite Nasr Suresi Etkinlik

4. ünite Nasr suresi ile ilgili interaktif sürükle bırak etkinliği, dijital aktivite, akıllı tahta uyumlu. Ekranda karışık olarak verilen Nasr suresinin kelimelerini doğru sıraya göre yeniden düzenle!


Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, ortaokul 6. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Hz. Âişe'nin bildirdiğine göre Peygamberimiz, Nasr suresi indirildikten sonra Allah'ı tesbih edip O'na hamd etmiş ve istiğfarda (bağışlanma) bulunmuş, bu durum da ahiret alemine geçiş hazırlıklarına başlama olarak değerlendirilmiştir. Nasr sûresinde ayrıca müminlere elde ettikleri zafer ve gücün, benimsedikleri dinin yerleşip yayılması şeklindeki nimetlere karşılık Allah’a hamdederek şükürde bulunmaları, Allah’tan mağfiret dilemeleri yönünde mesaj verilmektedir.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın