Din Kültürü 7. Sınıf 1. Ünite Doğru-Yanlış Etkinliği

7. sınıf "Melek İnancı" konusu doğru-yanlış interaktif etkinlik, dijital aktivite, akıllı tahta uyumlu. Ekranda hızla uçan ifadeleri doğru veya yanlış olarak belirle!


Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, ortaokul 7. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Allah’ın (c.c.) emrinden dışarı çıkmayan ve günah işlemeyen melekler daima Allah’a (c.c.) itaat ederler. Bu konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: "...Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır." (Tahrim suresi, 6. ayet) Bu özellikleri nedeniyle melekler insanlar için günahsızlığın sembolü olmuştur.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın