Din Kültürü 7. Sınıf 1. Ünite Kavram Eşleştirme Etkinliği

7. sınıf "Melek İnancı" konusu kavram eşleştirme interaktif etkinlik, dijital aktivite, akıllı tahta uyumlu. Ekranda verilen kavramları tanımlarıyla eşleştir!


Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, ortaokul 7. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Allah (c.c.), gözlerimizi melekleri görecek yetenekte yaratmamış fakat onlara iman edilmesini emretmiştir. Sayısını yalnız Allah’ın (c.c.) bildiği meleklerin bazılarının isim ve görevleri Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde geçmektedir. Bunların en çok bilineni dört büyük melektir. Bunlar; Cebrail (a.s.), Mikail (a.s.), Azrail (a.s.) ve İsrafil (a.s.) isimli meleklerdir.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın