TDE 9. Sınıf 2. Ünite Dijital Oyun Tren ve Balon

Türk dili ve edebiyatı 9. sınıf HİKÂYE ünitesi ile ilgili interaktif oyun. Balonlardaki ögeleri ilgili olduğu vagonun içerisine düşür. Tabii ki balonu patlatarak!NOT: Etkinlik açılmazsa sayfayı farklı bir tarayıcıda açmayı deneyin.

Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, 9. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz. Tam ekran butonuna tıklayarak etkinliği tam ekranda görüntüleyebilirsiniz.

Hikâyede anlatılan olayları veya durumları yaşayan kahramanlar hikâyenin kişi kadrosunu oluşturur. Bu kişiler kurmaca kişilerdir. Olay örgüsü; hikâye kişilerinin başından geçen olaylar dizisidir, hikâyedeki ana olaya bağlı küçük olayların peş peşe sıralanmasıyla oluşur. Mekân, olayın geçtiği yer ya da yerlerdir. Yazar, olayın akışı içinde ayrıntıya girmeden mekânı tanıtır.