Din Kültürü 7. Sınıf 1. Ünite Boşluk Doldurma Etkinliği

1. ünite "Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.)" konusu ile ilgili boşluk doldurma interaktif etkinlik, dijital aktivite, akıllı tahta uyumlu. Doğru sözcükleri kullanarak cümlelerdeki boş yerleri tamamla!


Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, ortaokul 7. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Allah’ın (c.c.) kitap verip mübarek kıldığı Hz. İsa (a.s.), Kudüs civarında peygamberlik yapmış ve insanları bir olan Allah’a (c.c.) kulluk etmeye çağırmıştır. Hz. İsa (a.s.) İsrailoğullarına gönderilen ve Tevrat’ı tasdik eden bir peygamberdir. O İsrailoğullarına namazı ve zekâtı emretmiştir. Allah (c.c.) onu hem "ol" sözüyle bir mucize eseri olarak yaratmış hem de ona pek çok başka mucizeler bahşetmiştir.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın