Din Kültürü 7. Sınıf 1. Ünite Tren ve Balon Oyunu

Melek ve Ahiret İnancı ünitesi ile ilgili interaktif oyun, dijital aktivite, akıllı tahta uyumlu. Havada uçan balonları tren vagonlarına düşürmeye çalış! Balonlarda kavramlar, vagonlarda ilgili oldukları tanımlar yazıyor.


Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, ortaokul 7. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Ahirete iman ile Allah’a (c.c.) iman arasında doğrudan ve son derece güçlü bir bağ vardır. Öldükten sonra dirilip Allah’a (c.c.) hesap vereceğine iman eden bir insan, sevdiği Rabbinin huzuruna günahsız bir şekilde çıkmak ister. Bu yüzden Allah’ın (c.c.) hoşuna gitmeyen söz ve davranışlardan uzak durmaya çalışır. Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için bütün söz ve fiillerinde O’nun belirlediği ölçülere uyar.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın