Din Kültürü 7. Sınıf 1. Ünite Sürükle Bırak Etkinliği

Ünite kazanımlarından Nas suresi ile ilgili interaktif etkinlik, dijital aktivite, akıllı tahta uyumlu. Nas suresine ait karışık olarak verilen cümleleri ve kelimeleri doğru yerine sürükle ve bırak!


Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, ortaokul 7. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Nâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in yüz on dördüncü ve son suresidir. Sure altı ayettir. Adını her ayetinin sonunda yer alan nâs kelimesinden alır. Nâs, insanlar demektir. Felak suresiyle birlikte varlıkların şerrinden Allah’a (c.c.) sığınmayı ifade ettikleri için, bu iki sureye "kendileriyle Allah’ın (c.c.) korumasına sığınılan" manasında Muavvizetân veya Muavvizeteyn denmiştir. Hz. Peygamber, arkadaşlarından Ukbe b. Âmir’e (r.a.) şöyle demiştir: "Muavvizeteyni oku! Şüphesiz ki sen onların benzerini okumamışsındır."

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın