Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Doğru-Yanlış Etkinliği

2. ünite HAC konusu doğru-yanlış interaktif etkinlik, dijital aktivite, akıllı tahta uyumlu. Ekranda hızla uçan ifadeleri doğru veya yanlış olarak belirle!


Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, ortaokul 7. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Hac ibadeti Müslümanlara hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır. Akıllı, ergenlik çağına gelmiş, sağlıklı ve maddi imkânı olan her Müslümanın ömründe en az bir kez hacca gitmesi gerekir. Bu konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: "...Yoluna gücü yetenlerin Kâbe'yi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır..." (Âl-i İmran suresi, 97. ayet)

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın