Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Boşluk Doldurma Etkinliği

2. ünite HAC konusu ile ilgili boşluk doldurma interaktif etkinlik, dijital aktivite, akıllı tahta uyumlu. Doğru sözcükleri kullanarak metindeki boş yerleri tamamla!


Akıllı tahtaya uyumlu olan bu etkinlik, ortaokul 7. sınıf öğrencilerine uygulanabilir dijital aktivitedir. Derslerde konuyu işledikten sonra pekiştirme amaçlı olarak akıllı tahtadan öğrencilere uygulayabilirsiniz.

Kâbe, Allah’a (c.c.) ibadet etmek için yapılan yeryüzündeki ilk mabettir. Kâbe’ye Yüce Allah’ın evi anlamına gelen Beytullah adı da verilir. Ortasında Kâbe'nin bulunduğu, insanların tavaf yaptığı, namaz kıldığı büyük alana da "Mescid-i Haram" denir. Tüm Müslümanlar namaz kılarken yönünü Kâbe’ye çevirir ve Yüce Allah’a dua eder.

Diğer interaktif etkinlikler ve oyunlar için → tıklayın