Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil) Roman İncelemesi

Servetifünun Dönemi Türk edebiyatı, Halit Ziya Uşaklıgil’in 1897’de yayımlanan romanı, Mai ve Siyah.

• "Mai ve Siyah"ta anlatılanlar XIX. yüzyıl sonlarında İstanbul’da yaşanmaktadır.

• Romanda idealist bir şairin iç dünyası ile birlikte orta hâlli bir Türk ailesinin yaşayış tarzı ve o devrin basın hayatı anlatılmıştır.

• Halit Ziya Uşaklıgil "Mai ve Siyah"ta realizm akımının özelliklerini başarıyla kullanmıştır.

• Eserdeki kahramanların yaşamları, onları belirleyen toplumsal sebeplerle birlikte anlatılmıştır.

• Neden-sonuç ilişkisi romanın kurgusunda belirleyici olmuştur.

• Romanda Ahmet Cemil’in yaşadığı hayal kırıklığı, sebepleriyle birlikte başarıyla verilmiştir.

• Tanzimat Edebiyatı Dönemi’nde görülen, anlatıcının araya girip okurla sohbet etmesi, bilgiler aktarması, gerçeği zorlayan tesadüfler ve kişilerin idealize edilmesi gibi kusurlar; Servetifünun romanında oldukça azalmıştır.

• Olay örgüsü, karakterlerin canlandırılması ve çevre tasvirleri bakımından daha sağlam, daha gerçekçi ve Batı tarzına uygun eserler kaleme alınmıştır.

• Genç bir şairin mavi hülyalardan siyah felakete doğru gidişini konu edinen romanda Ahmet Cemil, yalnız iç dünyası ile değil bu dünyanın içinde yer aldığı çevresi ile birlikte verilmiştir.

• Halit Ziya Uşaklıgil romanda realizm akımının önemli özelliklerinden olan mekân ve ruh tasvirlerini başarıyla yansıtmıştır. Realist romanın en önemli özelliklerinden biri ayrıntılı mekân tasvirleridir.

• Mai ve Siyah, yazarının da içinde yer aldığı Servetifünun topluluğunu ve o dönemi anlatan bir “nesil romanı”dır. Eserde Ahmet Cemil, Servetifünun topluluğunu temsil eden bir karakterdir.

• Romanın adı ve kurgusu, Servetifünun edebiyatında en çok yer bulan temalardan “hayal-hayal kırıklığı”nı simgelemektedir.