Din Kültürü 8. Sınıf 5. Ünite Sunu

"Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri" ünitesi ile ilgili sunu, slayt gösterisi. Bu sunuyu indirmeye gerek kalmadan isterseniz akıllı tahtadan, isterseniz bilgisayardan çevrim içi görüntüleyebilirsiniz.



BİR BİLGİ: Kur'an-ı Kerim'de inanç, ibadet ve ahlak konularının yanında geçmiş peygamberlerin hayatlarının ve tevhit mücadelelerinin anlatıldığı bölümler de vardır. Kıssa adı verilen bu bölümlerde geçmiş kavimlerin vahiy karşısındaki tutumları anlatılmakta ve ibretler alınması tavsiye edilmektedir.

Bu sunu, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.