Din Kültürü 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Cevap Anahtarı

Çalışma Soruları

1. Peygamberlerin özelliklerinden “emanet” ne demektir, tanımlayınız.

Cevap: Emanet, peygamberlerin güvenilir olması demektir.


2. Peygamberlerin özelliklerinden "tebliğ" ne demektir, tanımlayınız.

Cevap: Tebliğ, peygamberlerin Allah'tan (c.c.) aldıkları vahiyleri hiç değiştirmeden insanlara ulaştırmaları demektir.


3. Dört büyük ilahi kitabın isimlerini yazınız.

Cevap: Terat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim


4. Vahyin gönderiliş amacını açıklayınız.

Cevap:
Yüce Allah (c.c.) insanlara;
Allah'ı bilip tanımaları için,
Allah'a nasıl ibadet edeceklerini öğrenmeleri için,
Dünyada ve ahirette kurtuluşa ermeleri için
Barış içinde, huzurlu, mutlu yaşamaları için
Güzel ahlaklı olmaları için
vahiy göndermiştir.


5. İslam'da namaz ibadetinin önemini kısaca açıklayınız.

Cevap: Namaz kılmak Yüce Allah’ın (c.c.) emridir. Kur’an-ı Kerim’de namazı devamlı ve huşu içerisinde kılmamız gerektiği vurgulanmaktadır. Namaz insanı Allah (c.c.) katında yücelten, insana sevap kazandıran ve kulun ahirette ilk hesaba çekileceği ibadettir. Namaz içinde yer alan secde de kulun Rabb’ine en yakın olduğu andır. Peygamberimiz namazı “dinin direği, cennetin anahtarı” olarak nitelemiştir. Ayrıca Sevgili Peygamberimiz ibadetlerin en değerlisinin vaktinde kılınan namaz olduğunu belirtmiştir.


6. Dinî bayramlarda yılda iki defa kılınan ve kılınması vacip olan namazın adı nedir, yazınız.

Cevap: Bayram namazı


7. Namaz vakitlerinin girdiğini Müslümanlara duyurmak için yapılan günde beş defa yapılan çağrıya ne ad verilir, yazınız.

Cevap: Ezan


8. Abdest nasıl alınır, açıklayınız.

Cevap: Euzü besmele çekilip abdest almaya niyet edilir. Eller yıkanır, ağza üç defa su alınır, buruna üç defa su çekilir ve temizlenir. Yüz üç defa yıkanır. Önce sağ sonra sol kol dirseklerle beraber üç defa yıkanır. Baş mesh edilir ve kulaklar yıkanır. Ense mesh edilir. Önce sağ sonra sol ayak topuklarla birlikte üç defa yıkanır.


9. “Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena” duaları namazın hangi bölümünde okunur, yazınız.

Cevap: Son oturuş (Kade-i ahire) bölümünde


10. Öğle namazının bölümlerini ve rekât sayılarını yazınız.

Cevap:
İlk sünnet → 4
Farz → 4
Son sünnet → 2