Temel Dinî Bilgiler 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı

Çalışma Soruları

1. Kelime-i şehadet ve anlamını yazınız.

Kelime-i şehadet:

Anlamı:


2. Kelime-i tevhid ve anlamını yazınız.

Kelime-i tevhid:

Anlamı:


3. İmanın şartlarını yazınız.

1.
2.
3.
4.
5.
6.


4.İslam'ın şartlarını yazınız.

1.
2.
3.
4.
5.


5. Esma-i hüsna ne demektir, tanımlayınız.


6. Yüce Allah'ın "el-Vedud" ve "es-Samed" isimlerinin anlamlarını yazınız.

El-Vedud:

Es-Samed:


7. Salih amel ne demektir, örnek vererek açıklayınız.


8. İbadetlerin insana kazandırdığı davranışlara örnekler veriniz.


9. İslam dininde vakti belirlenmiş ibadetlerdendir. Günde beş defa kılmak farzdır. Bu ibadetin adı nedir?


10. İslam dininde vakti belirlenmiş ibadetlerdendir. Ramazan ayında imsak ve iftar vakitleri arasında bir şey yiyip içmemek şeklinde yerine getirilir. Bu ibadetin adı nedir?