Temel Dinî Bilgiler 6. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Cevap Anahtarı

Çalışma Soruları

1. Kelime-i şehadet ve anlamını yazınız.

Cevap:

Kelime-i şehadet: Eşhedü en lâ ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh.

Anlamı: Ben şahitlik ederim ki Allah'tan (c.c.) başka ilah yoktur. Ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v.) O'nun kulu ve elçisidir.


2. Kelime-i tevhid ve anlamını yazınız.

Cevap:

Kelime-i tevhid: Lâ ilahe illallah. Muhammedün resulullah.

Anlamı: Allah'tan (c.c.) başka ilah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) O'nun peygamberidir.


3. İmanın şartlarını yazınız.

Cevap:

1. Allah'a (c.c.) inanmak
2. Meleklere inanmak
3. Kitaplara inanmak
4. Peygamberlere inanmak
5. Kader ve kazaya inanmak
6. Ahiret gününe inanmak


4.İslam'ın şartlarını yazınız.

Cevap:

1. Kelime-i şehadet getirmek
2. Namaz kılmak
3. Oruç tutmak
4. Zekât vermek
5. Hacca gitmek


5. Esma-i hüsna ne demektir, tanımlayınız.

Cevap: Yüce Allah'ın (c.c.) en güzel isimlerine denir.


6. Yüce Allah'ın "el-Vedud" ve "es-Samed" isimlerinin anlamlarını yazınız.

El-Vedud: Çok vesen, çok sevilen

Es-Samed: Hiç kimseye muhtaç olmayan, herkesin O'na muhtaç olduğu varlık.


7. Salih amel ne demektir, örnek vererek açıklayınız.

Cevap: Yüce Allah'ın (c.c.) rızasına uygun iyi ve güzel davranışlar sergilemeye salih amel denir. Örneğin ibadet etmek, ilim öğrenmek, yardımlaşmak, merhametli olmak...


8. İbadetlerin insana kazandırdığı davranışlara örnekler veriniz.

Cevap:

İbadetler;
insana sevap kazandırır, iç huzuru verir.
İnsanın Allah'a (c.c.) olan sevgi, saygı ve bağlılığını güçlendirir.
Allah'a (c.c.) olan imanımızı sağlamlaştırır.
İnsanı kötülük yapmaktan alıkoyar.
Sabırlı olmayı öğretir.
Yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirir.


9. İslam dininde vakti belirlenmiş ibadetlerdendir. Günde beş defa kılmak farzdır. Bu ibadetin adı nedir?

Cevap: Namaz


10. İslam dininde vakti belirlenmiş ibadetlerdendir. Ramazan ayında imsak ve iftar vakitleri arasında bir şey yiyip içmemek şeklinde yerine getirilir. Bu ibadetin adı nedir?

Cevap: Oruç