Din Kültürü 7. Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Cevap Anahtarı

Çalışma Soruları

1. "Meleklere 'Âdem'e secde edin!' demiştik. Hemen secde ettiler. Yalnız İblis direndi, kibirlendi, nankörlerden oldu." (Bakara suresi, 34. ayet)
Bu ayete göre şeytanın Hz. Âdem'e (a.s.) secde etmemesinin nedeni nedir, açıklayınız.

CEVAP: Yüce Allah Hz. Âdem2i topraktan, İblis'i de ateşten yaratmıştı. İblis bu durumu bahane ederek kendisinin Âdem'den (a.s.) üstün olduğu gerekçesiyle ona secde etmedi. Böylece nankörlerden oldu.


2. Vefat eden insanları kabir hayatında sorgulamakla görevli olan meleklerin adlarının yazınız.

CEVAP: Münker, Nekir


3. Meleklerin özelliklerinden beş tanesini yazınız.

CEVAP:
» İnsanlar veya hayvanlar gibi maddi bir bedene sahip değildir.
» Gözle görülmezler.
» Yeme, içme, uyuma ihtiyaçları yoktur.
» Erkeklik, dişilik özelliklerine sahip değildir.
» Evlenip çoğalmazlar.
» Çok hızlı hareket ederler.
» İrade sahibi değildir, sadece Allah'ın kendilerine verdiği görevleri yaparlar.
» Sürekli Allah'a ibadet ederler, hiç isyan etmezler, günah işlemezler.
» Farklı şekillere bürünebilirler, örneğin Cebrail (a.s.) bazen Peygamberimize insan şeklinde gelmiştir.
» Kanatlı varlıklardır.
» Allah'ın haber verdiklerinin dışında geleceği bilmezler.
NOT: Beş tanesini yazan tam puan alır.


4. "Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Sorumluluk sahibi olanlar için ahiret yurdu muhakkak daha hayırlıdır. Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz?" (En'am suresi, 32. ayet)
Bu ayette vurgulanan konu nedir, açıklayınız.

CEVAP: Bu ayette dünya hayatının gelip geçici olduğu, asıl hayatın ahiret yurdu olduğu vurgulanıyor. Bu yüzden bilinçli bir Müslüman ahiret için hazırlık yapmalı, dünya hayatının geçici zevklerine kapılmamalıdır.


5. Ahiret hayatında yeniden dirilen insanların, Allah'ın (c.c.) huzurunda toplanacakları büyük alana ne ad verilir, yazınız.

CEVAP: Mahşer


6. Hac ne demektir, tanımlayınız.

CEVAP: Hac; Şartları tutan Müslümanların yılın belirli günlerinde (hicrî aylardan zilhicce ayında) dinimizce önemli kabul edilen Kâbe, Arafat ve çevresindeki yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmesidir.


7. Hac görevini yerine getiren kişinin asıl ve en önemli amacı ne olmalıdır, yazınız.

CEVAP: Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak.


8. Hac ibadetinin yapılışını kısaca açıklayınız.

CEVAP: Mikat sınırında yıkanılır, abdest alınır ve ihrama girilir. Hacerül Esved'den başlayarak tavaf (kudüm tavafı) yapılır. Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y yapılır. Kurban bayramı arefesinde öğleden sonra Arafat'ta vakfe yapılır. Aynı gün güneş batınca Müzdelife'ye gidilir. Burada akşam ve yatsı namazları birleştirilir ve bayram sabahına kadar Müzdelife vakfesi yapılır. Bayramın birinci günü Mina'da şeytan taşlanır, ardından kurban kesilir. Sonra tıraş olunarak ihramdan çıkılır. Daha sonra farz olan ziyaret tavafı yapılır. Hac görevini böylece yerine getirenler Mekke'den ayrılmadan önce son kez Kâbe'yi tavaf ederler. Buna "veda tavafı" denir.


9. Haccın farzlarından vakfe hakkında bilgi veriniz.

CEVAP: Vakfe: Kurban bayramı arefesinde öğle vaktinden sonra bayram sabahına kadar bir süre Arafat tepesinde bulunmak suretiyle yapılan ibadettir. Arafat vakfesinden sonra bayram sabahı Müzdelife'de vakfe yapılır. Vakfe haccın farzlarındandır.


10. Kurban ibadeti kimlere vaciptir, yazınız.

CEVAP: Kurban kesmek müslüman, akıllı, ergenlik çağına girmiş, özgür, yolcu olmayan ve zekat verebilecek seviyede zengin olan Müslümanlara vacibtir.