Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Doğumu Çocukluğu ve Gençliği

Doğumu: Hz. Muhammed, 20 Nisan (12 Rebîülevvel) 571 tarihinde Mekke’de doğdu. Soyu, Kureyş kabilesinin Haşimoğulları koluna dayanır. Babası Abdullah, annesi Âmine’dir. Babası, Peygamberimiz doğmadan önce genç yaştayken vefat etti. Dedesi Abdülmuttalip O'na “çok övülen” anlamına gelen “Muhammed” adını verdi.


Süt Anneye Verilmesi: Mekkeliler, yeni doğan çocukları sütanneye vererek havası güzel olan yerlere gönderirlerdi. Çünkü Mekke’nin havası yeni doğan çocuklara ağır gelirdi. Bu geleneğe uyarak Peygamberimizi Halime adlı bir sütanneye verdiler. Fakir olan Halime’nin evine Hz. Muhammed (s.a.v.) ile birlikte bereket geldi. Peygamberimiz süt annesinin yanında dört yıl kaldı. Orada Şeyma adında bir süt kardeşi vardı. www.huseyinarasli.com


Annesinin Vefatı: Peygamberimiz dört yaşında Mekke’ye getirildi ve altı yaşına kadar annesinin yanında kaldı. Hz. Muhammed altı yaşındayken annesiyle birlikte babasının mezarını ziyaret için Medine'ye gittiler. Annesi dönüş sırasında Medine yakınlarındaki Ebva köyünde vefat etti.


Dedesinin Himayesi: Annesini kaybeden Hz. Muhammed’i (s.a.v.) dedesi Abdulmuttalip yanına aldı. Peygamberimiz, sekiz yaşına kadar dedesinin yanında kaldı.


Amcasının Himayesi: Dedesi, ölümünden önce sevgili torununu, oğlu Ebu Talip’e emanet etti. Ebu Talip yeğenini çok sever onu kendi çocuklarından ayırmazdı. Peygamberimiz de amcasını sever ve ona işlerinde yardımcı olurdu. Hz. Muhammed çocukluğunda bir süre çobanlık yaptı ve Mekkeliler'in koyunlarını otlattı. www.huseyinarasli.com


Ticarete Başlaması: Ticaretle uğraşan Ebu Talip zaman zaman Suriye’ye giderdi. Amcası, Hz. Muhammed’i bir yolculuğunda beraberinde Suriye’ye götürdü. Ebu Talip’ten ticareti öğrenen Peygamberimiz gençlik çağına girdiğinde artık tek başına bir kervanı yönetecek duruma gelmişti.


Muhammedül Emin: Toplum içinde doğruluk ve dürüstlüğüyle tanınan Hz. Muhammed, hakkı gözeten ve herkesin güvenini kazanan bir kişiliğe sahipti. Bu nedenle de herkes ona Muhammedü’l-Emin (Güvenilir Muhammed) diyordu. www.huseyinarasli.com


Hılful Fudul: Gençliğinde Hılful-Fudûl (Erdemliler topluluğu) isimli bir gruba katıldı. Bu grubun kuruluş amacı Mekke'de haksızlığa uğrayanların yanında yer almak, onların dertlerine çözüm bulmak, adaletsizliklerin önüne geçmekti.


Hz. Hatice İle Evlenmesi: Hz. Muhammed’in doğruluk ve dürüstlüğü, zengin bir kadın olan Hz. Hatice’nin dikkatini çekti. Hz.Hatice, Peygamberimizden ticaret kervanını yönetmesi için teklifte bulundu. Bu ticari ortaklık, birbirlerini daha iyi tanımalarını ve Hz. Hatice’nin Peygamberimize hayranlığının artmasını sağladı. Bu süreç daha sonra evliliğe dönüştü. Evlendiklerinde Peygamberimiz yirmi beş, Hz. Hatice ise kırk yaşındaydı. Bu evliliklerinden dördü kız, ikisi erkek olmak üzere toplam altı çocukları oldu. Peygamberimizin soyu, kızı Fatıma ile devam etti.


Hz. Muhammed'in Hz. Hatice İle Evliliğinden Olan Çocukları: Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma.

www.huseyinarasli.com
Hakem Olayı: Peygamber Efendimiz otuz beş yaşındayken Kabe Mekkeliler tarafından tamir edildi. Tamirat bitince sıra Hacerül Esved'i yerine koymaya geldi. Ancak kabileler bu hususta anlaşamadılar. Çünkü her kabile bu şerefli görevin kendilerine ait olduğunu iddia ediyordu. Tartışma kavgaya dönmek üzereyken bir kişi Kabe'ye ilk gelecek kişinin hakem olmasını önerdi. Bir müddet sonra Hz. Muhammed geldi. O'nun gelişine herkes "Emin geliyor!" diyerek çok sevindi. Çünkü O'nun doğru kararı vereceğinden zerrece şüpheleri yoktu. Peygamberimiz sırtından hırkasını çıkardı ve yere serdi. Hacerül Esved'i aldı ve hırkanın üstüne koydu. Sonra her kabilenin bir temsilcisinin hırkanın bir ucundan tutmasını ve bu şekilde Kabe'deki yerine kadar götürmelerini istedi. İsteği yerine getirilince kendi elleriyle Hacerül Esved'i yerine yerleştirdi ve kabileler arasında çıkacak bir çatışmayı da önlemiş oldu. O'nun bu kararı herkesi çok sevindirdi.