Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Toplumsal Barışa Yönelik Etkinlikleri

Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra bu şehirde yaşayan çeşitli topluluklar arasında toplumsal barışın sağlanması için bazı çalışmalar yaptı. Bu topluluklar Arap kökenli Evs ve Hazreç kabileleri ile Yahudi olan Beni Nadir, Bani Kaynuka ve Beni Kurayza kabileleri idi.
www.huseyinarasli.com
Peygamberimiz;

• Mekke'den gelen muhacirlerden her birini, Medineli ensardan biri ile kardeş ilan etti. Kendisine de Hz. Ali'yi kardeş seçti.

• Yıllardır birbirleriyle çatışma halinde olan Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırdı.

• Medine'de yaşayan tüm dinî gruplarla (Müslümanlar, müşrik Arap kabileleri, Yahudiler) "Medine Sözleşmesi" anlaşmasını yaptı. Buna göre herkes Medine'yi dış saldırılara karşı beraberce savunacak, Medine'de özgür bir ortam olacaktı.


Medine Sözleşmesinin Bazı Maddeleri:

» Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacaklar.
www.huseyinarasli.com
» Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar.

» Dışarıdan bir saldırı olursa Medine birlikte savunulacak.

» Müslümanlarla Yahudiler arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkarsa Hz. Muhammed hakem kabul edilecek.

» İki taraftan biri, üçüncü bir tarafla savaşırsa diğer taraf yardımcı olacak.
www.huseyinarasli.com
"Onlar ki inandılar, hicret ettiler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücadele ettiler. Onlar ki yurtlarına hicret edenleri barındırdılar ve yardım ettiler. İşte onlar birbirlerinin yardımcısı ve koruyucusudurlar..." Enfâl suresi, 72. ayet.


Soru:

• Peygamber Efendimizin Medine'de yaşayan dinî gruplar arasında yaptığı "Medine Sözleşmesi" ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Medine'nin dış saldırılara karşı beraber savunulması kararlaştırılmıştır.
b) Medine'de özgür bir ortam olması amaçlanmıştır.
c) Müslümanlarla Yahudiler arasında barış olması hedeflenmiştir.
d) Yahudilerin Medine'yi terk etmelerine karar verilmiştir.
e) Anlaşmazlık durumunda Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakem olması kabul edilmiştir.

Cevap: D