Din Kültürü 6. Sınıf 2. Ünite Namaz İbadeti Özet

Konu anlatımı, ders notları, özet bilgiler.

NOT: Bu okuduğunuz yayın, Namaz İbadeti ünitesinin kısa bir özetidir. Kavram ve kazanım odaklı daha ayrıntılı ders notları için buraya tıklayın.

Namaz kelimesinin Kur'an'daki karşılığı "salât"tır. Namaz; tekbir, kıyam, rüku, secde, oturuş ve selam bölümlerinden oluşan, günde beş vakit yerine getirilmesi Allah tarafından emredilen bir ibadettir. Namaz kılmak farzdır. Namaz; Allah'ın emri olduğu için, Allah'ın rızasını kazanmak için, sevap kazanmak için ve Allah'a şükretmek için kılınır. Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış herkes namaz kılmakla mükelleftir.


Farz Namazlar: Yüce Allah'ın kılınmasını kesin olarak emrettiği namazlardır.

Vacib Namazlar: Hükmü, farz kadar kesin ve açık olmamakla birlikte kılınması emredilen namazlardır. Vitir namazı ile Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazlarını kılmak vacibtir.

Sünnet (Nâfile) Namazlar: Peygamber Efendimizin bizlere kılmamızı tavsiye ettiği namazlardır.


Namazın Hazırlık Şartları (Dışındaki Farzlar)

» Hadesten taharet: Abdest veya gusül abdesti almak

» Necasetten taharet: Namaz kılınacak yerin ve elbiselerin temiz olması

» Setr-i avret: Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek

» İstikbal-i kıble: Namazda kıbleye doğru yönelmek

» Vakit: Kılacağımız namazın vaktinin girmiş olması

» Niyet: Kılacağımız namaza niyet etmek. Örnek: Tek başımıza namaz kılarken "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya." Cemaat halinde kılarken "Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya, uydum imama."


Namazın Kılınış Şartları (İçindeki Farzlar)

» İftitah tekbiri: Başlama tekbiri. Namaza "Allahü ekber" diyerek başlamak

» Kıyam: Namazda ayakta durmak

» Kıraat: Namazda ayaktayken Kur'an'dan birkaç ayet veya bir sure okumak

» Rüku: Kıyamdan sonra elleri dizlere koyup eğilmek

» Secde: Rükudan sonra yere kapanmak (elleri, dizleri, alnı ve burnu yere koymak ve arka arkaya iki defa secde yapmak)

» Kade-i ahire: Namazın sonunda "tahiyyat" duası okuyacak kadar oturmak.


Abdestin Alınışı

» Önce euzü-besmele çekilir.

» Niyet edilir.

» Eller bileklere kadar üç kez yıkanır.

» Ağız ve burun üç kez yıkanır.

» Yüz, üç kez yıkanır.

» Önce sağ kol, sonra sol kol dirseklerle beraber üç kez yıkanır.

» Başımızın dörtte biri ıslak elle mesh edilir.
www.huseyinarasli.com
» Kulaklar temizlenir ve boyun mesh edilir.

» Önce sağ ayak, sonra sol ayak topuklarla birlikte üç kez yıkanır.


Boy Abdestinin Alınışı

» Euzü besmele çekilir.

» Niyet edilir. "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya"

» Ağız bol su ile temizlenir.

» Burun bol su ile temizlenir.

» Bütün vücut kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır.


Teyemmümün Alınışı

» Önce euzü besmele çekilir.

» Ardından niyet edilir. "Niyet ettim Allah rızası için teyemmüm almaya"

» Eller toprağa vurulur.

» Eller toprağa vurulduktan sonra silkelenir ve yüze sürülür.

» Eller tekrar toprağa vurulur.

» Eller toprağa vurulduktan sonra silkelenir, önce sağ kol, sonra da sol kol mesh edilir.


Beş Vakit Namazın Kılınışı İçin Tıklayın


Ezan: Namaz vakitlerinin girdiğini Müslümanlara duyurmak için yapılan çağrıya ezan denir. Ezanı günde beş vakit ezan okuyan cami görevlisine de müezzin denir.


Kamet: Tek başımıza veya cemaatle namaz kılarken farz namazlardan önce okunan kamet, bir kaç fark dışında ezan gibidir. Kamet ezana göre daha hızlı okunur. Ayrıca ezandaki "hayye alel felah" cümlesinden sonra iki kez "kad kâmetis salâh (namaz başladı)" ifadesi eklenir. Bu farklar dışında kametin metni aynı ezan gibidir. Cemaatle kılınan namazlarda kameti müezzin okur.


Cemaatle Namaz: Cemaat topluluk demektir. Dinimizde bazı namazlar mutlaka cemaatle (topluca) kılınır. Cuma namazı, bayram namazı ve cenaze namazı cemaatle kılınması gereken namazlardır. Günlük kılınması gereken beş vakit namaz ve Ramazan ayında kılınan teravih namazı tek başına da kılınabilir, cemaatle de kılınabilir. Ancak Peygamber Efendimiz cemaatle kılmayı teşvik etmiştir. Çünkü cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 kat daha fazla sevaptır.


Cuma Namazı: Cuma namazı farz bir namazdır. Haftada bir kez, cuma günü öğle vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazında hutbeyi dinlemek farzdır. Müslüman, akıllıi ergenlik çağına girmiş, hür, sağlıklı ve mukim (yolvu olmayan) kişilere cuma namazı kılmak farzdır.


Bayram Namazı: Bayram namazı, Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki defa kılınır. Bayram namazını kılmak vaciptir. Bayramın birinci günü güneş doğduktan kırk beş dakika sonra cemaatle kılınır. www.huseyinarasli.com


Cenaze Namazı: Vefat eden Müslümanın ardından kılınan namazdır. Cenaze namazı farz-ı kifayedir. Yani bir grup Müslüman kılınca diğerlerinden yükümlülük kalkmış olur. Cenaze namazı cemaatle kılınır.

Teravih Namazı: Teravih namazı Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınır. Teravih namazını kılmak sünnettir. Tek başına veya cemaatle kılınır. Cemaatle kılmak daha sevaptır.


Namazı Bozan Durumlar

Namazda bir şey yemek veya içmek

Namazın farzlarından birini terk etmek

Namazda başkası işitecek kadar gülmek

Namaz kılarken konuşmak

Vücudunu kıbleden başka bir yöne döndürmek


Hz. Zekeriya (a.s.)

Hz. Zekeriya (a.s.) Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden olup İsrailoğullarına gönderilmiştir. Soyu, Hz. İbrahim'e (a.s.) dayanmaktadır. O, Hz. Süleyman (a.s.) zamanında yapılan Beytül Makdis'e uzun yıllar hizmet etmiş ve burada insanlara öğütlerde bulunmuştur. Kur'an'da Hz. Zekeriya (a.s.) hakkında verilen bilgiler daha çok Meryem suresinde yer almaktadır. Buna göre Hz. Zekeriya (a.s.) yaşlılık çağına erişip henüz çocuğu da olmayınca Yüce Allah'a dua edip ileride kavminin doğru yoldan sapmaması için mücadele edecek bir çocuğu olması için yalvardı. Yüce Allah onun duasını kabul etti ve Yahya adında bir oğlu olacağını müjdeledi. Hz. Zekeriya (a.s.) aynı zamanda Hz. Meryem'in bakımını da üstlendi. Tarihi kaynaklarda belirtildiğine göre hem Hz. Zekeriya (a.s.) hem de kendisi gibi peygamber olan oğlu Hz. Yahya (a.s.) İsrailoğulları tarafından şehit edilmiştir.


Fil Suresi ve Anlamı

Kur'an-ı Kerim'in 105. suresi olup Mekke devrinde indirilmiştir. Fil suresi beş ayettir. Adını, 1. ayetinde geçen "fil" sözcüğünden alır. Konusu, Hz. Peygamber’in doğumundan biraz önce gerçekleşen ve tarihte Fil Vak’ası adıyla anılan Kabe’ye saldırı olayıdır.

Bismillahirrahmanirrahim

Elem tera keyfe feale Rabbüke bi ashâbil fil.
Elem yec'al keydehüm fî tadlil.
Ve ersele aleyhim tayran ebâbil.
Termîhim bihicaretin min siccil.
Fe cealehüm keasfin me'kûl.

"Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi."

6. Sınıf 2. Ünite Testleri
• Test-1 • Test-6
• Test-2 • Test-7
• Test-3 • Test-8
• Test-4 • Test-9
• Test-5 • Test-10