Din Kültürü 6. Sınıf 3. Ünite Zararlı Alışkanlıklar Özet

Konu anlatımı, ders notları, özet bilgiler.

NOT: Bu okuduğunuz yayın, Zararlı Alışkanlıklar ünitesinin kısa bir özetidir. Kavram ve kazanım odaklı daha ayrıntılı ders notları için buraya tıklayın.

Bazı Zararlı Alışkanlıklar

Alkol: Beyin ve sinir sistemini etkileyerek bilinç kaybına, görme ve konuşma güçlüğüne neden olur. Karaciğer, mide ve kalp sağlığını olumsuz etkiler. İnsanın iradesini zayıflatır, karar verme yeteneğini olumsuz etkiler. İnsanı bilinçli, sağlıklı ve mantıklı düşünmekten alıkoyar. Trafik kazalarına sebep olur. Ülke ekonomisini zarara uğratır. Şiddete, kavgaya, kırgınlıklara, aile içi geçimsizliklere sebep olur. Alkol kullanmak, dinimizce HARAM'dır.

Sigara: Sigarada vücuda zarar veren bir çok kimyasal madde bulunur. Bunlardan en tehlikelisi karbonmonoksittir. Bu madde, arabaların egzoz gazının aynısıdır. Sigaradaki nikotin birçok uyuşturucu gibi bağımlılık yapar. Sigarada bulunan katran akciğer kanserine ve kronik bronşite yol açar. Sigara damar sertliğine, ağız ve boğaz kanserine, kalp hastalıklarına sebep olur.

Uyuşturucu: Sinir sistemini yıpratır. Gerginlik, sinirlilik, uykusuzluk gibi durumlara yol açar. İnsanın sağlıklı düşünmesini, aklını ve iradesini kullanmasını engeller. Bilinçsiz davranışlar göstererek önce kendisine, sonra da yakınlarına, arkadaşlarına ve topluma maddi manevi zararlar vermesine neden olur.

Kumar: Kumar, borçlanmaya neden olur ve aileleri ekonomik olarak sıkıntıya düşürür. Çalışarak kazanmak yerine tembelliği ve hileyi teşvik eder. Kumar, oynayanların ruh sağlığını bozar. Aile düzenlerini bozar, yuvaları yıkar.


Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri: Düzensiz aile ortamı, bilgisizlik, arkadaş çevresi, kitle iletişim araçları, özenti ve taklit, kişilik özellikleri.


Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları: Kötü alışkanlığı olan arkadaşlardan ve kötü alışkanlıkların olduğu yerlerden uzak durmalı, boş vakitlerimizi spor yaparak, kitap okuyarak değerlendirmeliyiz. Ailemize bağlı olmalı, sıkıntılarımızı ve sorunlarımızı aile büyüklerimizle paylaşarak onların tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlanmalıyız. Televizyon, gazete, film, internet, pc oyunu vb. iletişim araçlarında yer alan sigara, alkol, uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıkları özendirici görsel, işitsel yayınlardan kaçınmalıyız. www.huseyinarasli.com


Hz. Yahya (a.s.): Hz. Yahya (a.s.) İsrailoğullarına gönderilmiş peygamberlerden biri olup Hz. Zekeriya'nın (a.s.) oğludur. Küçük yaşlardan itibaren babası ile birlikte Beytül Makdis'e gider, burada babasının yaptığı konuşmaları, verdiği öğütleri dinlerdi. Küçüklüğünden itibaren hep güzel ahlaklı, iyi huylu, iyi kalpli ve merhametli bir insan oldu. Yetişkinlik çağına ulaştığında Allah onu peygamber olarak görevlendirdi. Tevrat'a sahip çıkmasını, hükümlerine uymasını ve içinde yaşadığı halkı doğru yola çağırmasını emretti. O, İsrailoğullarını doğru yola çağırdı. Ancak İsrailoğulları birçok peygambere olduğu gibi Hz. Yahya'ya (a.s.) da karşı çıktılar ve sonunda onu şehit ettiler. Hz. Yahya (a.s.) kendisinden önce gelen peygamberleri tasdik ettiği gibi kendisinden sonra gelecek olan Hz. İsa'nın (a.s.) peygamberliğini de tasdik etmiştir.


Tebbet Suresi ve Anlamı

Tebbet suresi Kur'an-ı Kerim'in 111. suresidir ve 5 ayetten oluşur. Mekke döneminde Fâtiha suresinden sonra indirilmiştir. Adını ilk kelimesi tebbetten (elleri kurusun) alır. Sûrenin ilk üç âyetinde Peygamberimizin amcası Ebu Leheb'e beddua edilmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim.

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâran zâte leheb. Ve'mraetühû hammâletel hatap. Fî cîdihâ hablün min mesed.

"Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. O, bir alevli ateşe girecektir, Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir)."

6. Sınıf 3. Ünite Testleri
• 6. Sınıf 3. Ünite Test-1
• 6. Sınıf 3. Ünite Test-2
• 6. Sınıf 3. Ünite Test-3
• 6. Sınıf 3. Ünite Test-4
• 6. Sınıf 3. Ünite Test-5
• 6. Sınıf 3. Ünite Test-6
• 6. Sınıf 3. Ünite Test-7
• 6. Sınıf 3. Ünite Test-8