Din Kültürü 6. Sınıf 3. Ünite Test-5

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR NASIL BAŞLIYOR-1

1. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kötü alışkanlıklara başlamasında etkili olan faktörleri vurgulayan bir söz değildir?
a) Üzüm üzüme baka baka kararır.
b) Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
c) At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur.
d) İyilerle dost olmayan, kötülere komşu olur.


2. "Meraklı olmak, heves ve irade zayıflığı kötü alışkanlıklara başlama nedenlerindendir. Bazı kişiler alkolün, uyuşturucunun nasıl bir şey olduğunu merak ederler. Bunları kullanmak isterler. Ancak bu maddelerin bağımlılık yaratacağını ve ilerde büyük sorunlara yol açacağını düşünmezler. Önceleri küçük kaçamaklarla başlayan bu kötü alışkanlıklar zamanla bağımlılık yaparlar ve büyük boyutlara ulaşırlar."
Yukarıdaki paragrafta kötü alışkanlıklara başlama nedenlerinden hangisine değinilmiştir?
a) İlgisiz, düzensiz aile ortamı
b) Bilgisiz olmak, bu konuda iyi bir eğitim almamış olmak
c) Kitle iletişim araçlarındaki teşvik edici görseller, yazılar
d) Heves, merak gibi kişisel özellikler


3. Yapılan araştırmalar gençlerimizin dizilerden ve filmlerden olumsuz yönde etkilendiklerini ortaya koyuyor. Dizilerde gösterilen yalılara, lüks otomobillere, son model teknolojik cihazlara, dizi oyuncularının hiç elinden düşmeyen alkol şişelerine ve bu oyuncuların aile dışı serbest ilişkilerine büyük bir özentiyle bakan gençler, bir süre sonra hayal dünyasında yaşamaya ve ailelerine "şunu istiyorum, bana bunu alın, özgürlüğüme karışmayın" diyerek baskı uygulamaya başlıyorlar. Hayatlarını bu dizilerdekine benzetmeye, orada sergilenen olumsuz davranışları taklit etmeye çalışıyorlar.
Yukarıdaki paragrafta kötü alışkanlıklara başlama nedenlerinden hangisine daha çok dikkat çekilmiştir?
a) İyi bir eğitim almamış olmak
b) Özenti ve taklit
c) Düzensiz aile ortamı
d) Ön yargılı olmak


4. (I)Aile her açıdan çok önemli bir kurumdur. (II)Çocukların sağlıklı yetişmesi için ailede uyum ve huzur olmalıdır. (III)Aile içindeki geçimsizlik, iletişim sorunları ve sevgi yoksunluğu çocukların özgüven kazanmalarında etkin rol oynar. (IV)İçki, kumar, uyuşturucu ve sigara gibi kötü alışkanlıkların bulunduğu ortamlarda yetişen çocukların olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmazdır.
Paragraftaki kaç numaralı cümlede yanlış bilgi verilmiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IV


5. Kötü alışkanlıklardan korunmak isteyen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?
a) İnsanlardan uzaklaşması
b) Ailesine bağlı olması
c) İslam dinini iyi anlayıp uygulaması
d) Kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunması
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.