Din Kültürü 6. Sınıf 3. Ünite Test-5

MEDİNE DÖNEMİ-1

1. "Suffe" ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Mescid-i Nebi'nin bitişiğinde yer alan odalardır
b) Burada yetimler, kimsesizler yoksullar barınmıştır
c) Peygamberimiz burada kalanlara öğretmenlik yapmıştır
d) Suffe odaları Mekke şehrinde yapılmıştır


2. Peygamber Efendimizin Medine'de yaşayan tüm dinî gruplarla yaptığı, Medine'yi dış saldırılara karşı birlikte savunmayı ve bu şehirde özgür bir ortam oluşturmayı sağlayan anlaşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Medine sözleşmesi
b) Akabe biatları
c) Hudeybiye anlaşması
d) Veda hutbesi


3. Bedir savaşı kaç yılında olmuştur?
a) 622
b) 630
c) 625
d) 624


4. Peygamber Efendimizin Bedir savaşında esir alınan müşriklerle ilgili yaptığı uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müşrikleri cezalandırmıştır.
b) Müşrikleri, her biri on Müslümana okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakmıştır.
c) Müşrikleri koşulsuz serbest bırakmıştır.
d) Müşrik esirlerini ağır işlerde çalıştırmak için alıkoymuştur.


5. Uhud savaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında 625 yılında gerçekleşmiştir.
b) Peygamberimizin amcası Hz. Hamza bu savaşta şehit olmuştur.
c) Müslümanlar bu savaşta Peygamberimizin sözüne uymanın ne kadar önemli olduğunu kavramışlardır.
d) Bu savaş sonrası Mekke fethedilmiş, Kabe putlardan temizlenmiştir.


6. Peygamberliğin Medine döneminde Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen savaşların tarihsel sıralaması aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Bedir - Hendek - Uhud
b) Uhud- Bedir - Hendek
c) Bedir - Uhud - Hendek
d) Bedir - Uhud - Hudeybiye


Sorular Hüseyin Araslı tarafından hazırlanmıştır.

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.