Din Kültürü 6. Sınıf 3. Ünite Test-5

Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları Test
Kazanım 6.3.3.

1. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık ve davranışlardan korunma konusunda birey olarak bize düşen görev ve sorumluluklardan biridir?
a) Kötü alışkanlığı olan arkadaşlardan ve kötü alışkanlıkların olduğu yerlerden uzak durmak
b) Uyuşturucu satıcılarıyla mücadele etmek
c) Küçük yaştaki çocuklara alkol ve sigara satışını engellemek
d) Alkol içilen yerlerin eğitim kurumlarına yakın olmasını engellemek2. Arkadaşlarımızı seçerken onların güzel ahlaklı olmasına dikkat etmeliyiz. Kötü davranışları ve alışkanlıkları olan insanlardan uzak durmalıyız. Çünkü pek çok kötü alışkanlık, arkadaş çevresinin etkisiyle ve bu arkadaşlara özenmeyle başlar. Bundan dolayı kötü alışkanlığı olmayan, dürüst, güvenilir kimseleri arkadaş edinmeliyiz.
Aşağıdaki özlü sözlerden hangisi paragrafta verilen bilgilerle uyuşmaz?
a) "Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim." Atasözü
b) "Üzüm üzüme baka baka kararır." Atasözü
c) "İyilerle dost olmayan kötülere komşu olur." Mevlana Celaleddin-i Rumî
d) "Yalnız taş duvar olmaz." Atasözü3. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık ve davranışlardan korunma konusunda birey olarak bize düşen görev ve sorumluluklardan birisi değildir?
a) Küçüklere sigara ve alkol satışını yasa ile engellemek
b) Boş vakitlerimizi faydalı etkinliklerle değerlendirmek
c) İletişim araçlarını bilinçli kullanmak
d) Sorunumuz olduğunda aile büyüklerimizden yardım istemek4. Kötü alışkanlıklardan korunma konusunda birey olarak bize düşen bazı görev ve sorumluluklar vardır. Bunların başında kötü alışkanlığı olan arkadaşlardan ve kötü alışkanlıkların olduğu yerlerden uzak durmak gelir. Bunun yanında boş vakitlerimizi spor yaparak, kitap okuyarak değerlendirmeliyiz. Kötü davranışlardan korunmak istiyorsak ailemize bağlı olmalıyız. Sıkıntılarımızı ve sorunlarımızı aile büyüklerimizle paylaşarak onların tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlanmalıyız.
Bu metinde kötü alışkanlık ve davranışlardan korunma konusunda bireye düşen görev ve sorumluluklardan hangisine değinilmemiştir?
a) Boş vakitleri faydalı aktivitelerle değerlendirmek
b) Aile büyüklerimizin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak
c) İletişim araçlarının kötü davranışları özendirici yayınlarından uzak durmak
d) Kötü alışkanlığı olan arkadaşlardan uzak durmak5. Peygamber Efendimiz bir hadisinde "Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli ve üstün bir miras bırakamaz." buyurmuştur.
Bu hadise göre kötü alışkanlıklardan korunma konusunda aileler öncelikle aşağıdakilerden hangisine özen göstermelidir?
a) Çocuklarını sıkı bir şekilde takip etmelidir.
b) Çocuklarına iyi bir eğitim vermelidir.
c) Çocuklarının giyim kuşamlarına özen göstermelidir.
d) Çocuklarına mutlaka bir miras bırakmalıdır.6. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık ve davranışlardan korunma konusunda aileye düşen görev ve sorumluluklardan birisi değildir?
a) Aileler davranışlarıyla çocuklarına örnek olmalıdır.
b) Aileler uyuşturucu satışı konusunda yasal düzenlemeler yapmalıdır.
c) Aileler çocuklarını terbiye etmelidir.
d) Aileler çocuklarının arkadaş çevresinden, gittikleri yerlerden haberdar olmalıdır.7. Bir toplumda huzur, barış ve güven ortamının oluşması için herkes elinden geleni yapmalı, bütün vatandaşlar görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir. Özellikle kötü alışkanlıklar konusunda bireyler duyarsız kalmamalı, bu alışkanlıkların önlenmesi için el ele vermelidir.
Bu paragraftaki düşünce aşağıda verilen ayetlerden hangisiyle uyuşmaktadır?
a) "Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Çünkü o size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir." Tevbe suresi, 128. ayet
b) "Ey inananlar! Allah için adaletle şahitlik edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın..." Maide suresi, 8. ayet
c) "...İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve düşmanlık konusunda yardımlaşmayın..." Maide suresi, 2. ayet
d) "Çirkin bir iş işledikleri vakit, 'Biz atalarımızdan böyle gördük.' derler..." Âraf suresi, 28. ayet8. Anayasamızın 58. maddesinde "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır." ifadesi yer alır. Devletimiz bu yasa gereğince çalışmalar yapar.
Aşağıdakilerden hangisi devletimizin bu yasa gereği yaptığı çalışmalara örnek olarak gösterilemez?
a) Uyuşturucu satışını yasa ile engellemek
b) Çeşitli eğitici ve kültürel faaliyetler düzenlemek
c) Alkol satışını yasal düzenlemeler ile kontrol altına almak
d) Yerel yönetimlerin faaliyetlerini denetlemek9. "Onlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar iyi insanlardandır." Âl-i İmran suresi, 114. ayet.
Verilen bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a) Ekonomik durumumuzu iyileştirmeliyiz.
b) Allah'ın varlığına ve birliğine inanmalıyız.
c) Kötü alışkanlığı olan sevdiklerimizi uyarmalıyız.
d) Faydalı işler yapmaya gayret etmeliyiz.10. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık ve davranışlardan korunma konusunda devlete düşen görev ve sorumluluklardan değildir?
a) Uyuşturucu satışını yasa ile engellemek
b) Gençlere güzel alışkanlıklar kazandırmak için spor alanları, tiyatrolar açmak
c) Davranışlarıyla çocuklarına örnek olmak
d) Küçük yaştaki çocuklara alkol ve sigara satışını engellemek


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı