Din Kültürü 6. Sınıf 3. Ünite Test-4

Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri Konu Testi. Kazanım 6.3.2.

1. Aşağıdakilerden hangisi bireyin kötü alışkanlıklara başlamasında etkili olan faktörleri vurgulayan bir söz değildir?
a) Üzüm üzüme baka baka kararır.
b) Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
c) At ayağı çabuk, ozan dili çevik olur.
d) İyilerle dost olmayan, kötülere komşu olur.2. "Meraklı olmak, heves ve irade zayıflığı kötü alışkanlıklara başlama nedenlerindendir. Bazı kişiler alkolün, uyuşturucunun nasıl bir şey olduğunu merak ederler. Bunları kullanmak isterler. Ancak bu maddelerin bağımlılık yaratacağını ve ilerde büyük sorunlara yol açacağını düşünmezler. Önceleri küçük kaçamaklarla başlayan bu kötü alışkanlıklar zamanla bağımlılık yaparlar ve büyük boyutlara ulaşırlar."
Yukarıdaki paragrafta kötü alışkanlıklara başlama nedenlerinden hangisine değinilmiştir?
a) İlgisiz, düzensiz aile ortamı
b) Bilgisiz olmak, bu konuda iyi bir eğitim almamış olmak
c) Kitle iletişim araçlarındaki teşvik edici görseller, yazılar
d) Heves, merak gibi kişisel özellikler3. Yapılan araştırmalar gençlerimizin dizilerden ve filmlerden olumsuz yönde etkilendiklerini ortaya koyuyor. Dizilerde gösterilen yalılara, lüks otomobillere, son model teknolojik cihazlara, dizi oyuncularının hiç elinden düşmeyen alkol şişelerine ve bu oyuncuların aile dışı serbest ilişkilerine büyük bir özentiyle bakan gençler, bir süre sonra hayal dünyasında yaşamaya ve ailelerine "şunu istiyorum, bana bunu alın, özgürlüğüme karışmayın" diyerek baskı uygulamaya başlıyorlar. Hayatlarını bu dizilerdekine benzetmeye, orada sergilenen olumsuz davranışları taklit etmeye çalışıyorlar.
Yukarıdaki paragrafta kötü alışkanlıklara başlama nedenlerinden hangisine daha çok dikkat çekilmiştir?
a) İyi bir eğitim almamış olmak
b) Özenti ve taklit
c) Düzensiz aile ortamı
d) Ön yargılı olmak4. (I)Aile her açıdan çok önemli bir kurumdur. (II)Çocukların sağlıklı yetişmesi için ailede uyum ve huzur olmalıdır. (III)Aile içindeki geçimsizlik, iletişim sorunları ve sevgi yoksunluğu çocukların özgüven kazanmalarında etkin rol oynar. (IV)İçki, kumar, uyuşturucu ve sigara gibi kötü alışkanlıkların bulunduğu ortamlarda yetişen çocukların olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmazdır.
Paragraftaki kaç numaralı cümlede yanlış bilgi verilmiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IV5. Kötü alışkanlıklardan korunmak isteyen bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?
a) İnsanlardan uzaklaşması
b) Ailesine bağlı olması
c) İslam dinini iyi anlayıp uygulaması
d) Kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunması6. Aşağıdakilerden hangisi, bireyin kötü alışkanlıklara başlamasında arkadaş ortamının etkisine vurgu yapan bir söz değildir?
a) Üzüm üzüme baka baka kararır.
b) Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
c) Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.
d) İyilerle dost olmayan, kötülere komşu olur.7. Sabah ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler sınıflara girdi. Ebru hâlâ ortalarda yoktu. Birinci dersin sonuna doğru sınıfa geldi ve öğretmenden özür dileyip yerine oturdu. Uykusuz ve halsiz görünüyordu. Teneffüs zilinin çalmasıyla birlikte Ayşe hemen bu en sevdiği arkadaşının yanına gitti. Ona kötü göründüğünü ve sorunun ne olduğunu sordu. Akşam evlerinde misafirleri varmış. Gece geç vakitlere kadar hep beraber eğlenmişler. Ebru alkolü biraz fazla kaçırdığını söyledi. Şaşırıp kalmıştı Ayşe! Arkadaşına "Alkolü mü?" diye bir soru yöneltti büyük bir hayretle. "Peki ya annen baban, onlar nasıl izin verdiler?" Ebru gülümsedi ve arkadaşına "Bizim ailede demokrasi ve özgürlük vardır!" diye cevap verdi.
Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
a) Aileler çocuklarına iyi örnek olmalıdır.
b) Aileler çocuklarının özgürlüklerine karışmamalıdır.
c) Aileler çocuklarının eğitimlerine önem vermelidir.
d) Aileler çocuklarının düzenli ve disiplinli olmalarına özen göstermelidir.8.
» "İyilerle dost olmayan kötülere komşu olur." Mevlana Celaleddin-i Rumî
» "Üzüm üzüme baka baka kararır." Atasözü
» "Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim." Atasözü
Yukarıdaki özlü sözlerde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kitle iletişim araçlarının zararlı etkilerinden sakınmalıyız.
b) Okuyarak ve araştırma yaparak kendimizi geliştirmeliyiz.
c) Kötü insanların komşularını uyarmalıyız.
d) Arkadaş seçiminde dikkatli davranmalıyız.9. İlk eğitimimizi aldığımız yerdir. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı orada öğrenmeye başlarız. Bu kurumdaki kişileri kendimize örnek alır, büyük bir hayranlıkla onlara benzemeye çalışırız. Hem bedensel yönden, hem de ruhsal (psikolojik) yönden sağlıklı yetişmemiz büyük ölçüde buradaki uyum ve huzura bağlıdır. Eğer bu kurumda şiddet, geçimsizlik, ilgisizlik ve kötü alışkanlıklar varsa bu durum bizim yetişmemizi ve almamız gereken terbiyeyi olumsuz etkiler.
Bu paragrafta, çocuğun kötü alışkanlıklardan korunmasında ve iyi bir eğitim almasında etkili olan faktörlerden hangisine değinilmiştir?
a) Aile
b) İlkokul
c) Kreş
d) Arkadaş çevresi10. Bilgisayar, televizyon, internet gibi iletişim araçları insanların davranışlarını gün geçtikçe daha çok olumsuz etkilemeye başladı. Çocuklar ve gençler, özellikle bilgisayar oyunları konusunda bağımlılık derecelerine ulaştılar. Bu bağımlılığın bireyler üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler yüzünden psikolojik tedavi gerektiren müdahaleler yapılmaya başlandı. Bu durumdan oyun bağımlısı gençlerin veya çocukların aileleri de olumsuz etkileniyor. Örneğin; İngiltere’de yaşayan 20 yaşındaki genç, 12 saat boyunca durmadan oyun konsolunun başından kalkmayınca hayatını kaybetti. Fransa’da oyun bağımlısı olan biri, oynadığı oyuna kendisini fazla kaptırınca bilgisayar oyunundaki rakibini gerçek hayatta buldu ve göğsünden bıçakladı.
Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
a) İngiltere ve Fransa, oyun bağımlılığında üst sıralarda yer almaktadır.
b) Kitle iletişim araçlarının bilinçsiz kullanımı bireylere ciddi zararlar vermektedir.
c) Oyun bağımlılığının etkileri üzerine psikolojik araştırmalar yapılmaktadır.
d) Bilgisayar, televizyon ve internet uzak durulması gereken iletişim araçlarıdır.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı