Din Kültürü 6. Sınıf 3. Ünite Test-3

BAZI ZARARLI ALIŞKANLIKLAR-3

1. Çalışarak kazanmak yerine tembelliği ve hileyi teşvik eden, aileleri ekonomik sıkıntıya sürükleyen, zaman israfına sebep olan kötü alışkanlık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uyuşturucu
b) Kumar
c) Alkol
d) Sigara


2. Kumar oynamak dinimizce kesinlikle haramdır. Çünkü kumarda alın teri dökülmeden, emek harcanmadan elde edilen bir haksız kazanç söz konusudur. Bu kazanç değil kayıp da olabilir. Oysa dinimiz ....................
Verilen bilgiler dikkate alındığında paragraftaki boşluğu en iyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) okumaya ve araştırmaya önem vermiştir.
b) aklımızı ve irademizi doğru kullanmamızı öğütlemiştir.
c) cehaletten uzak durmamızı öğütlemiştir.
d) emek harcayarak kazanç elde etmeyi öğütlemiştir.


3. Kumar oynayan kişiler hiçbir zaman bu durumdan kazançlı çıkmazlar. Çünkü kazanmanın bir de kaybetme tarafı vardır. Bugün kazanan yarın kaybedebilir. Kişi kaybettikçe daha da hırslanır. Kazanmak için tekrar oynar. Bu böylece devam eder ve sonunda kişi maddi-manevi yönden birçok yıkıma uğrar. Kumar oynayan kişi sadece para kaybetmez, zamanını da boşa geçirmiş olur. Oysa insan Allah'ın kendisine verdiği zaman nimetini en iyi şekilde ve Allah'ın Kur'an'da gösterdiği ilkeler çerçevesinde değerlendirmelidir.
Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi paragrafta verilen bilgilerle ilişkilendirilebilir?
a) "Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı duymayan bizden değildir."
b) "İçki bütün kötülüklerin anasıdır."
c) "İnsanların çoğu iki nimetin değerini takdir etmezler (bilmezler). Bunlardan biri sağlık, diğeri boş zamandır."
d) "Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez."


4. Aşağıdakilerden hangisi kumarın sebep olduğu zararlara örnek olarak gösterilemez?
a) İnsanların maddi-manevi refah seviyelerini olumlu etkiler.
b) Aile düzenlerini bozar, yuvaları yıkar.
c) İnsanlar arasında kin ve düşmanlık tohumlarının atılmasına neden olur.
d) Aileleri ekonomik olarak sıkıntıya düşürür.


5. Kumarda kazandıkça veya kaybettikçe hırs artar. Kişinin kendisine, ailesine ve çevresine zarar verecek durumlar ortaya çıkar. Kumarda kaybedilen para, aile fertlerinin geçimi için gereklidir. Bu parayla ailenin giyim, kuşam, yiyecek, okul araç-gereçleri ve zorunlu ihtiyaçları karşılanabilir. Dolayısıyla malını kumarda harcamak aile fertlerinin haklarını gasp etmektir. Bu durum ailenin huzur ve mutluluğunu bozar.
Paragrafta verilen bilgiler aşağıdaki sorulardan hangisine bir cevap niteliğindedir?
a) Kumar ailelerin ekonomik yapısına ne tür bir katkı sağlar?
b) Kumarın ülke ekonomisine zararları nelerdir?
c) Kumar kişinin fizyolojik yapısına ne tür zararlar verir?
d) Kumar aile hayatına ne tür zararlar verir?
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI