Anlatım Bozuklukları Test-1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
a) Ramazan ayında yoksul insanlara daha fazla yardım yapılır.
b) Seninle her şeyimizi ortak paylaşırdık.
c) Bahçemize ceviz ağacı diktik.
d) Sabaha karşı tekrar yola koyulduk.2. (I)Bizim çocukluğumuz şimdiki zamana göre daha emniyetli bir ortamda geçti. (II)Çünkü biz, güvenliğimiz açısından herhangi bir tedirginlik duymadan sokaklarda saatlerce oynar, akşam oldu mu yorgun argın eve dönerdik. (III)Günümüzde sokaklar, caddeler, parklar vb. yerler pek emniyetli değil. (IV)Çocukları evimizin hemen karşısındaki parka gönderirken bile "Aman oğlum! Aman kızım! Tanımadığınız yabancı kişilerle konuşmayın." diye defalarca uyarıyoruz.
Yukarıdaki metinde yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
a) I
b) II
c) III
d) IV3. "Bu eğitim-öğretim yılı da biterse mesleğimde aşağı yukarı tam on beş yılı doldurmuş olacağım."
Yukarıda verilen cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Birbiriyle çelişen sözcüklerin kullanılması
b) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
c) Özne-yüklem uyuşmazlığı
d) Deyimin yanlış kullanılması4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
a) Babam, karşımda durmuş, bana bakıyordu.
b) Okulun bahçesine ağaç ektiler.
c) Her inişin bir çıkışı vardır.
d) Eve ne zaman geleceği belli değil.5. "Komşum o kadar iyi bir insandı ki o zor zamanlarımda kapımı aşındırır, sıcak çorba ve ekmek getirirdi."
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Öge eksikliği
b) Tamlama yanlışlığı
c) Özne-yüklem uyuşmazlığı
d) Deyimin yanlış kullanılması6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
a) Huzurlu, sakin ve güzel bir şehirdi Burdur.
b) İçlerinden biri, en açıkgözlüsü, söze karıştı.
c) Genç doktoru görünce sevindi.
d) Sayın Müdürüm, hoş geldiniz.KALAYCILIK
(I)Kalaycılık, bakırdan yapılmış bir gerecin yüzeyine, ak kurşun olarak adlandırılan ve parlak gümüş renginde bir maden olan kalayın eritilerek dökülmesi biçiminde uygulanan bir tür kaplamadır. (II)Eskiden her kent ve kasabanın hemen hemen her mahallesinde kalaycı dükkanları bulunurdu. (III)Ancak günümüzde çinko, alüminyum, çelik ve plastik kullanımının artması ile birlikte bakır kullanımı gerilemiş, dolayısıyla kalaycılık mesleği de yok olmaya yüz tutmuştur. (IV)Şimdilerde sayıları çok azalan birkaç kalaycı ustası, ölmek üzere olan ve can çekişen bu mesleği ayakta tutmak için çırpınıyor.
7. ve 8. soruları metne göre cevaplayınız.


7. Bu metinde yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu söz konusudur?
a) I
b) II
c) III
d) IV8. Bu metinde yer alan anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aynı anlama gelen sözcük ya da söz gruplarından birinin gereksiz kullanımı
b) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
c) Deyimin yanlış kullanılması
d) Kişi zamiri eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu