Din Kültürü 7. Sınıf 4. Ünite Test-4

ALLAH'IN ELÇİSİ HZ. MUHAMMED S.A.V.-4

1. "Ve sen elbette yüce bir ahlak sahibisin." (Kalem suresi, 4. ayet)
Peygamber Efendimizin seçeneklerde yer alan özelliklerinden hangisi yukarıdaki ayetle eşleştirilebilir?
a) Peygamber Efendimizin son peygamber olması
b) Peygamber Efendimizin Kur'an'ı açıklayıcı olması
c) Peygamber Efendimizin Mekke'de doğması
d) Peygamber Efendimizin hoşgörülü olması


2. "İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım diye vahyolundu..." (En’am suresi, 19. ayet)
Peygamber Efendimizin seçeneklerde yer alan özelliklerinden hangisi yukarıdaki ayetle eşleştirilebilir?
a) Peygamber Efendimizin insanlık için müjdeleyici ve uyarıcı olması
b) Peygamber Efendimizin rahmet peygamberi olması
c) Peygamber Efendimizin son peygamber olması
d) Peygamber Efendimizin Kureyşli olması


3. "... O (Muhammed), Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur." (Ahzab suresi, 40. ayet)
Peygamber Efendimizin seçeneklerde yer alan özelliklerinden hangisi yukarıdaki ayetle eşleştirilebilir?
a) Peygamber Efendimizin Medine'ye hicret etmesi
b) Peygamber Efendimizin öksüz ve yetim olması
c) Peygamber Efendimizin son peygamber olması
d) Peygamber Efendimizin alemlere rahmet olması


4. Hz. Peygamberin uyarıları, o henüz hayattayken birçok ülkenin yöneticisine gönderilen mektuplar vasıtasıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. O, hiçbir insanın onurunu zedelememiş, kimseyi aşağılamamış, uyarılarını baskı ve zorlama yapmadan sürdürmüş, insanlara karşı saygılı davranmıştır.
Metinde yer alan bilgiler, aşağıdaki ayetlerden hangisine örnek oluşturabilir?
a) "Ey iman edenler! Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun..." (Nisa suresi, 135. ayet)
b) "Peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik." (Nahl suresi, 44. ayet)
c) "Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi..." (Âl-i imran suresi, 159. ayet)
d) "Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et..." (Maide suresi, 67. ayet)
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI