Din Kültürü 7. Sınıf 4. Ünite Test-4

Kafirun Suresi ve Anlamı
Kazanım 7.4.3.

1. Kâfirun suresi;
I. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir.
II. Mekke döneminde inmiştir.
III. Altı ayetten oluşur.
Kâfirun suresi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
a) Yalnız I
b) I ve III
c) I ve II
d) Yalnız III2. Kâfirun suresinde aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz?
a) İnancın şirkten uzak tutulması
b) Allah'a inanmak ile Allah'a şirk koşmanın ayrı şeyler olduğu
c) Peygamberimizin inkarcılarla şirk hususunda birlik olamayacağı
d) Sadece Allah için kurban kesilmesi gerektiği3. Bismillahirrahmanirrahim.
Kul yâ eyyühel kâfirun. Lâ a'büdü mâ ta'büdün. ............... Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm diynüküm veliyedîn.
Kâfirun suresinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
a) Ve lâ yehuddü alâ taâmil miskin.
b) Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd.
c) Ve min şerri mâ halâk
d) Veleddâllîn amin4. Kâfirun suresinin ilk ayeti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kul yâ eyyühel kâfirun
b) Lâ a'büdü mâ ta'büdün
c) Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
d) Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm5. Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberliğinin ilk dönemlerinde Mekkelileri İslam’a davet etmiş, onları putlara tapmaktan vazgeçmeye çağırmıştı. Mekkeliler bu durumdan dolayı Peygamberimize tepki gösterdiler, hatta daha da ileri giderek baskı yaptılar. Sonuç alamayınca da Peygamberimize bazı teklifler sundular ve onunla uzlaşmayı denediler. Örneğin şöyle dediler: "Ey Muhammed! Bir sene sen bizim ilahlarımıza tap, bir sene de biz senin ilahlarına tapalım." Müşriklerin bu teklifi üzerine Kâfirun suresi nazil omuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kafirun suresinde kafirler topluluğuna verilen mesajlardan değildir?
a) Şirk ve iman asla bir arada olamaz.
b) Tevhid inancından taviz verilemez.
c) Kafirlerle asla uzlaşma yapılamaz.
d) Herkesin inancının sorumluluğu kendine aittir.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı