Din Kültürü 8. Sınıf 5. Ünite Test-5

HZ. NUH (A.S.)

1. (I)Hz. Musa'dan sonra insanlar çoğalmış, birçok yerleri imar etmiş ancak hak dini bırakıp putlara tapmaya başlamışlardı. (II) Bunun üzerine Allahü Teala insanlara Hz. Nuh'u peygamber olarak gönderdi. (III)Hz. Nuh (a.s.) peygamber olarak görevlendirildiğinde kırk veya elli yaşlarında idi. (IV)İnsanlar Hz. Nuh'un uzun yıllar süren öğütlerini dinlemediler.
Paragraftaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


2. Hz. Nuh, Yüce Allah'ın emri ile bir gemi yaptı. Bu geminin yapımı tamamlandıktan sonra gökten yağmurlar yağmaya, yerden sular fışkırmaya, denizler kaynayıp taşmaya başladı. Sular bütün yeryüzünü kapladı. Dağların tepelerini bile aştı.
Tarihte bu olaya ne ad verilir?
a) Kavimler göçü
b) Kızıldeniz'in ikiye ayrılması
c) Tufan olayı
d) Mısır'dan çıkış


3. Tufan olayından sonra Hz. Nuh'un gemisi Muharrem ayının onuncu gününe rastlayan ............... gününde Musul civarındaki "Cudi" dağının üzerine oturmuştu. Rivayete göre seksen kişiden ibaret olan gemi halkı karaya çıkmış, Yüce Allah'ın dinine bağlı kaldıkları için kurtuluşa ermişlerdi.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılmalıdır?
a) Arefe
b) Aşure
c) Salı
d) Kadir


4. Hz. Nuh'a (a.s.) ikinci Adem de denir. Çünkü .............................
Yukarıdaki boşluğu en iyi ve doğru tamamlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a) onun da kendisinin peygamberliğini kabul etmeyen oğlu ve akrabaları vardı.
b) onun zamanında insanların dinî ve sosyal yaşamlarında birçok değişiklikler oldu.
c) Hz. Nuh (a.s.) da Ortadoğu bölgesinde yaşamıştır.
d) o devirde yaşanan Tufan olayından sonra insanlar onun neslinden türeyip yeryüzüne dağılmıştır.


5. Hz. Nuh'un hayatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hz. Nuh (a.s.) Hindistan'ın kuzey bölgelerinde yaşamıştır.
b) Hz. Nuh çok uzun bir ömür sürmüştür.
c) Hz. Nuh'un Sam, Ham ve Yafes adındaki oğulları kendisine iman etmişlerdir.
d) Hz. Nuh zamanında "Nuh Tufanı" gerçekleşmiştir.
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.