Din Kültürü 8. Sınıf 5. Ünite Test-5

Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri
Kazanım 8.5.3.

1.
» Kur'an, insan ilişkilerinde doğruluk, sevgi, saygı, adalet gibi değerleri tavsiye eder.
» Kur'an, barışı, dostluğu, kardeşliği öğütler.
» Kur'an, kötülüğü ve kötü şeyleri yasaklar.
Yukarıda verilen bilgiler, Kur'an-ı Kerim'in hangi yönü ile ilgilidir?
a) Kur'an'ın Allah inancı konusunda bilgiler vermesi
b) Kur'an'ın iyiye ve güzele yönlendirmesi, kötülüklerden sakındırması
c) Kur'an'ın geçmiş Peygamberler hakkında bilgiler vermesi
d) Kur'an'ın Allah-evren ilişkisi konusunda açıklayıcı olması2. "Kullarım sana beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar." (Bakara suresi, 186. ayet)
Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur'an insanın Allah ile ilişkisi konusunda yol gösterir.
b) Kur'an insanın uzayı tanımasına yardımcı olur.
c) Kur'an insanın komşuları ve akrabaları ile ilişkisi konusunda yol gösterir.
d) Kur'an insanın toplumsal ilişkileri konusunda yol gösterir.3. Doğadaki yasalar işleyişlerini Allah’ın gücünden alır. Evrendeki bütün yeni oluşumlar yine Allah’ın programlamasıyla gerçekleşir. Yüce Allah kainatı yaratıp bir kenara çekilmemiştir. O, her an canlı ve etkindir. Kainattaki her şeyin yaşamını sürdürmesi Allah’ın elindedir.
Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur’an, Allah-evren ilişkisi konusunda yol gösterir.
b) Kur’an, Allah-insan ilişkisi konusunda yol gösterir.
c) Kur’an, insan-evren ilişkisi konusunda yol gösterir.
d) Kur’an, insan-insan ilişkisi konusunda yol gösterir.4. Kur'an insanın evrenle olan ilişkisi konusunda yol gösterir. Yüce Allah dünyayı ve bütün evreni insanın faydalanması için yaratmıştır. Bu durum Kur'an'daki birçok ayette vurgulanmıştır. Bu sebeple Kur'an insanın, kainatın mükemmel yaratılışına, düzenine ve dengesine bakıp düşünmesini ve evrendeki dengeyi, düzeni bozmamasını ister.
Paragrafta verilen bilgiler, aşağıdaki ayet-i kerimelerden hangisiyle ilişkilendirilemez?
a) Göğü O yarattı ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın." (Rahman suresi, 7.-8. ayetler)
b) "Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? (Lokman suresi, 20. ayet)
c) "Hiçbir şey yoktur ki kaynağı bizim katımızda olmasın ve biz hiçbir şeyi indirmeyiz ki kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyuma dayanmasın." (Hicr suresi, 21. ayet)
d) "Onlar, yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir." (Furkan suresi, 72. ayet)5. “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisi ile ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında… düşünen bir topluluk için deliller vardır.” Bakara suresi, 164. ayet)
Bu ayette Kur’an-ı Kerim’in temel eğitici özelliklerinden hangisi ile ilgili bir örnek bulunmaktadır?
a) Kur’an, insan-evren ilişkisi konusunda yol gösterir.
b) Kur’an, Yüce Yaratıcı’ya kulluğun erdemleri konusunda yol gösterir.
c) Kur’an, insanın aklını kullanmasını ister.
d) Kur’an, ibadetler ile ilgili temel esasları açıklar.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı