Din Kültürü 8. Sınıf 5. Ünite Test-4

KUR'AN-I KERİM'İN TEMEL ÖZELLİKLERİ

1. » Kur'an, insan ilişkilerinde doğruluk, sevgi, saygı, adalet gibi değerleri tavsiye eder.
    » Kur'an, barışı, dostluğu, kardeşliği öğütler.
    » Kur'an, kötülüğü ve kötü şeyleri yasaklar.
Yukarıda verilen bilgiler, Kur'an-ı Kerim'in hangi yönü ile ilgilidir?
a) Kur'an'ın Allah inancı konusunda bilgiler vermesi
b) Kur'an'ın iyiye ve güzele yönlendirmesi, kötülüklerden sakındırması
c) Kur'an'ın geçmiş Peygamberler hakkında bilgiler vermesi
d) Kur'an'ın Allah-evren ilişkisi konusunda açıklayıcı olması


2. "Kullarım sana beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar." (Bakara suresi, 186. ayet)
Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kur'an insanın Allah ile ilişkisi konusunda yol gösterir.
b) Kur'an insanın uzayı tanımasına yardımcı olur.
c) Kur'an insanın komşuları ve akrabaları ile ilişkisi konusunda yol gösterir.
d) Kur'an insanın toplumsal ilişkileri konusunda yol gösterir.


3. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in içerdiği öğütlerden değildir?
a) Güzel ahlakı terketmek
b) Dostça ve kardeşçe yaşamak
c) Kötü şeyleri terketmek
d) Muhtaçlara yardım etmek


4. Kur'an insanın evrenle olan ilişkisi konusunda yol gösterir. Allahü Teala dünyayı ve bütün evreni insanın faydalanması için yaratmıştır. Bu durum Kur'an'daki birçok ayette vurgulanmıştır. Bu sebeple Kur'an insanın, kainatın mükemmel yaratılışına, düzenine ve dengesine bakıp düşünmesini ve evrendeki dengeyi, düzeni bozmamasını ister.
Paragrafta verilen bilgiler, aşağıdaki ayet-i kerimelerden hangisiyle ilişkilendirilemez?
a) Göğü O yarattı ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın." (Rahman suresi, 7.-8. ayetler)
b) "Allah'ın göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? (Lokman suresi, 20. ayet)
c) "Hiçbir şey yoktur ki kaynağı bizim katımızda olmasın ve biz hiçbir şeyi indirmeyiz ki kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyuma dayanmasın." (Hicr suresi, 21. ayet)
d) "Onlar, yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir." (Furkan suresi, 72. ayet)

Hazırlayan: Hüseyin ARASLI