Din Kültürü 8. Sınıf 5. Ünite Test-3

KUR'AN-I KERİM'İN ANA KONULARI-2

1. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da yer alan peygamber kıssalarından değildir?
a) Hz. Eyüp kıssası
b) Ashab-ı Kehf kıssası
c) Hz. İbrahim kıssası
d) Hz. Yusuf kıssası


2. "Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir." (Nahl suresi, 90. ayet)
Bu ayet-i kerimeyi kendisine ilke edinen bir Müslümanın aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
a) Akrabalarını koruyup gözetir ve onlara yardım eder.
b) İşlerinde adaletli olmaya özen gösterir.
c) İyiliği yalnız akrabasına yapar.
d) Kötü ve çirkin işlerden uzak durur.


3. Kur'an-ı Kerim'de, geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikayelere ve olaylara ne ad verilir?
a) Ahlak
b) Tevhit
c) Anı
d) Kıssa


4. Aşağıdaki şıklarda yer alan ayet meallerinden hangisi "ahlak" ile ilgili hususları içermektedir?
a) Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. (Nahl suresi, 90. ayet)
b) Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zariyat suresi, 56. ayet)
c) Elbette onların kıssalarında akıl sahipleri için pek çok dersler vardır. (Yusuf suresi, 111. ayet)
d) Andolsun ki senden önce birçok peygamber gönderdik, sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık. (Mü'min suresi, 78. ayet)


5. "Ahlak" kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) İslam inancının temelini oluşturur
b) İslam'daki inanç esaslarını ifade eder
c) Geçmişte yaşamış peygamberler ile ilgili bilgiler içerir
d) İyi ve güzel davranışlar demektir
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI