Din Kültürü 8. Sınıf 4. Ünite Test-5

1.
I- Yusuf suresi Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerden birisidir.
II- Bu sure 5 ayetten oluşur.
III- Bu surede Hz. Yusuf Peygamberin hayatı anlatılır.
IV- Yusuf suresi, Kur'an'da "kıssaların en güzeli" olarak nitelendirilmiştir.
Yusuf suresi ile ilgili yukarıdaki kaç numaralı cümlede bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


2. Hz. Yusuf'un ağabeyleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Babalarının Hz. Yusuf'u kendilerinden çok sevdiğini düşünürler.
b) Hz. Yusuf'u kıskanırlar.
c) Hz. Yusuf'tan kurtulmak için çareler düşünürler.
d) Hz. Yusuf'u ormanda bir kurdun önüne atarlar.


3. Hz. Yakup, küçük oğlu Yusuf'u diğer oğullarından daha çok seviyordu. Bu durumu kıskanan ağabeyleri, bir bahane ile Yusuf'u kırlara götürüp orada kuyuya attılar. Bir kervan tarafından kurtarılan Yusuf (a.s.), Mısır'a köle olarak satıldı. Orada bir iftira yüzünden yıllarca zindanda kaldı. Sonra Allah tarafından kendisine verilen bir ilimle Mısır yöneticisinin rüyasını yorumlayıp hapisten çıkarıldı.
Bu paragrafta verilen bilgiler doğrultusunda Hz. Yusuf'un durumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
a) Babasının onu çok sevmesi, ağabeylerinin hoşuna gitmemiştir.
b) Hz. Yusuf'un ağabeyleri onu köle olarak Mısır'da sattılar.
c) Allahü Teala Hz. Yusuf'a rüya yorumlama ilmini verdi.
d) Hz. Yusuf, kendisine yapılan zulümler karşısında sabretmiştir.
www.huseyinarasli.com

4. Allahü Teala, peygamberlik vazifesinin yanında Hz. Yusuf'a bir yetenek daha verdi ki Hz. Yusuf bu yeteneği, dürüstlüğü ve güzel ahlakı sayesinde Mısır'a vezir oldu. Bu yeteneği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fal bakma
b) Sihirbazlık
c) Geleceği görme
d) Rüya tabiri


5. Yusuf (a.s.) Mısır'da hapisteyken ona Mısır Kralının rüyasını anlattılar. O da rüyayı "yedi yıl bolluk olacağı, peşinden gelen yedi yılın ise kıtlık ile geçeceği" şeklinde yorumladı. Ardından hükümdara çözüm önerilerini sundu. Bu olay üzerine Mısır Hükümdarının tavrı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
a) Bu yorumu beğenmeyip başka rüya tabircileri çağırdı.
b) Hz. Yusuf'u yalancılıkla suçladı.
c) Hz. Yusuf'u ülkenin kralı yaptı.
d) Hz. Yusuf'u maliyenin başına getirdi.


6. Hz. Yusuf'un doğduğu ve çocukluğunun geçtiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kenan diyarı (Filistin)
b) Mısır
c) Mekke
d) Şanlıurfa


7. Hz. Yusuf çocukken babasının kendisini çok sevmesinden dolayı onu kıskanan ağabeyleri, Yusuf'u (a.s.) kuyuya attılar. Hz. Yusuf, yıllar sonra Mısır ülkesinin yönetiminde çok önemli bir mevkideyken ağabeyleriyle karşılaşıp onlara kendini tanıttı. Hz. Yusuf'un, küçüklüğünde kendisine çok kötülük yapan ağabeylerine karşı tavrı nasıl olmuştur?
a) Herhangi bir şart koşmaksızın ağabeylerini affetti.
b) Mısır'a bir daha gelmemeleri şartıyla onları affetti.
c) Yusuf peygamber de ağabeylerini kuyuya attırdı.
d) Ağabeylerine erzak verdi ancak onları cezalandırdı.


8. www.huseyinarasli.com
I- Peygamberlikle görevlendirilmesi
II- Rüya yorumlama ilminin öğretilmesi
III- Kardeşleri tarafından kuyuya atılması
Hz. Yusuf yukarıda verilen olayların hangisini Mısır döneminde yaşamıştır?
a) I
b) I-III
c) I-II
d) I-II-III


9.
I- Mısır hükümdarı, Yusuf'a (a.s.) devlet hazinesinin sorumluluğunu verdi.
II- Hz. Yusuf'un kardeşleri kıskandıkları için onu kırlara götürüp kuyuya attılar.
III- Hz. Yusuf bir gece rüyasında on bir yıldızın, Güneş ve Ay'ın kendisine secde ettiklerini gördü.
IV- Hz. Yusuf Mısır hükümdarının rüyasını yorumladı.
V- Hz. Yusuf yolcular tarafından kuyudan çıkartıldı ve Mısır'a götürüldü.
Yukarıdaki maddelerde Hz. Yusuf'un hayatıyla ilgili olaylar verilmiştir. Bu olaylar oluş sırasına göre sıralandığında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
a) II-III-V-I-IV
b) II-V-III-IV-I
c) III-II-V-IV-I
d) III-II-IV-V-I


10. www.huseyinarasli.com
Derviş Yunus bunu böyle söyledi
İnip aşkın deryasını boyladı
Kul iken Mısır’a sultan eyledi
Ağlar Yakup ağlar Yusuf’um diye
Yunus Emre'nin bu dörtlüğündeki altı çizili dizelerde Hz. Yusuf'la ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kuyudan çıkartılıp Mısır'a götürülmesi
b) Kölelikten Mısır Maliye Bakanlığına yükselmesi
c) Mısır hükümdarının rüyasını yorumlaması
d) Yıllar sonra Mısır'da babasıyla görüşüp hasret gidermesi


Sorular Hüseyin Araslı tarafından hazırlanmıştır.

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.