Din Kültürü 8. Sınıf 4. Ünite Test-5

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
Kazanım 8.4.5.

1. "Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, (şahitliği) eğip büker (doğru şahitlik etmez), yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Nisa suresi, 135. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi, bu ayetten çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Hak ve adalet konularında duygusal davranmalıyız.
b) Yalancı şahitlik yapmaktan kaçınmalıyız.
c) Adaleti ayakta tutmalıyız.
d) Suçlu bir yakınımız da olsa doğruyu söylemeliyiz.


2. Peygamberimizin gençliğinde Hılful Fudul (Erdemliler Hareketi) topluluğuna katılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İyi bir ticari ortaklık kurarak kazancını artırmak
b) İslam'ı insanlara daha iyi anlatmak
c) Savaşlara asker toplamak
d) Haksızlığa uğrayanları, kimsesizleri korumak


3.
» "Yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır."
» "Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez."
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yukarıdaki hadislerinde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeryüzü ve gökyüzünün yaratılışı
b) Hak ve adalet kavramlarının toplumsal huzur açısından önemi
c) Fakirlere yardım yapmanın önemi
d) Toplumsal barış açısından bilimin önemi


4. Bedir savaşında alınan esirler arasında Peygamberimizin henüz Müslüman olmayan amcası Abbas da vardı. Esirler (tutsaklar) fidye vererek esirlikten kurtuluyorlardı. Bazı kişiler "Peygamberimizin amcasıdır." diyerek Abbas'ın bağışlanmasını istediler. Peygamberimiz "Hayır, böyle bir şey olamaz. Onun ödemek zorunda olduğu fidyenin bir dirhemi bile bağışlanamaz." dedi.
Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır?
a) Hak ve adalet kavramlarına önem vermesi
b) Yakın akrabalarını koruyup gözetmesi
c) Sabırlı ve kararlı olması
d) İşlerini danışarak yürütmesi


5. Mahzumoğullarından bir kadın hırsızlık yapar. Bir kısım ileri gelen Kureyşliler Hz. Muhammed’e bir aracı göndererek kadını affetmesini isterler. Bu işi Hz. Muhammed’in çok sevdiği bir kişi olan Üsame’nin yapabileceğini düşünürler. Sonra durumu iletmek üzere Üsame’yi Peygamberimize gönderirler. Üsame gelip durumu anlatınca Hz. Peygamber üzülür. Ayağa kalkarak şunları söyler: "Ey insanlar, sizden önceki insanlar aralarında varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar, zayıf biri hırsızlık yaptığında ise onun cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim, değil o kadın, bu suçu işleyen Muhammed’in kızı Fatıma bile olsa onun da cezasını veririm."
Aşağıdakilerden hangisi bu olaydan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Hırsızlık yapmak dinimizin yasakladığı kötü bir davranıştır.
b) Peygamberimiz her zaman adaletten yana olmuştur.
c) Kureyşliler adalet hususunda titiz davranmışlardır.
d) Adalete riayet etmeyen geçmiş toplumlar, cezalarını çekmişlerdir.


6. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) gençliğinde Mekke şehrinde zulüm, anarşi, haksızlık ve adaletsizlik vardı. Zayıf ve güçsüz kimseler ya da dışarıdan gelen yabancılar bu sebeple haksızlığa uğruyorlar, mağdur oluyorlardı. Bunun üzerine Mekke'nin ileri gelenleri mağdur insanların haklarını korumak amacıyla bir grup kurdu. Bu gruba Hz. Muhammed (s.a.v.) de dahil oldu.
Bu grubun adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Darül Erkam
b) Hacerül Esvet
c) Hılful Fudul
d) Ashab-ı Suffe


7. "Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yücelemez." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Peygamberimizin bu hadisinde önemini vurguladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Barış
b) Eğitim
c) İstişare
d) Adalet


Kabe Hakemliği: Kâbe, Mekkelilerin kutsal kabul ettikleri bir yerdi. Peygamberimiz otuz beş yaşlarındayken bir gün Mekke’de şiddetli bir fırtına olmuş, Kâbe’yi de sel basmış ve Kâbe büyük hasar görmüştü. Kâbe onarılırken sıra Mekkelilerce kutsal sayılan ve “Hacerülesvet” adı verilen taşın yerine konulmasına geldi. Her kabile, bu onurun kendisine ait olmasını istiyordu. Neredeyse bu yüzden kavga çıkacak ve kabileler arasında savaş başlayacaktı. Sonunda, Kâbe'ye ilk girecek kişinin hakemliğine başvurma kararı alındı. Kâbe'ye ilk gelen kişi Hz. Muhammed'di. Herkes bu durumdan memnun oldu. Çünkü, onun hakkı gözeten bir kişiliğe sahip olduğunu ve anlaşmazlığı adalete uygun olarak çözeceğini biliyorlardı. Peygamberimiz bir yaygı üzerine taşı koyarak her kabileden bir kişinin bunun ucundan tutmasını istedi. Taş, konulacağı yere kadar bu şekilde getirildi. Sonra Hz. Muhammed, eliyle taşı alıp yerine koydu. Böylece çıkması olası bir çatışma tatlılıkla çözüme kavuşturuldu.

► 8. ve 9. soruları parçaya göre cevaplayınız.

8. Parçada anlatılan "Hacerülesvet" taşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Mekkeliler tarafından kutsal kabul edilen bir taştı.
b) Mekkeliler, Kabe'nin hasar görmesinin nedenini bu taşa bağlıyorlardı.
c) Hacerülesvet, Kabe'nin içerisinde bulunuyordu.
d) Mekkeliler bu taşa hizmet etmeyi onurlu bir iş olarak görüyorlardı.


9. Parçaya göre Mekkelilerin, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakemliğine güvenmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) soylu bir aileden gelmesi
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dürüst ve güvenilir olması
c) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözeten biri olması
d) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) adalete önem vermesiDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı